Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Idrettslag Allianse
Juridisk navn:  Tertnes Idrettslag Allianse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91539142
C/O Tone Haugervåg Hjulstad Kvernevika 1 Tertnesveien 24 Fax: 55248558
5114 Tertnes 5113 Tertnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 981303059
Aksjekapital: 975 NOK
Etableringsdato: 9/1/1999 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 1.851.000
Resultat: 572.000
Egenkapital: 975.000
Regnskap for  Tertnes Idrettslag Allianse
Resultat 2002
Driftsinntekter 1.851.000
Driftskostnader -1.297.000
Driftsresultat 554.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader -1.000
Finans 18.000
Resultat før skatt 572.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.136.000
Sum eiendeler 1.136.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 975.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.851.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.297.000
Driftskostnader -1.297.000
Driftsresultat 554.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader -1.000
Finans 18.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 126.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.010.000
Sum omløpsmidler 1.136.000
Sum eiendeler 1.136.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 975.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 28.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000
Sum gjeld og egenkapital 1.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 975.000
Likviditetsgrad 1 7.1
Likviditetsgrad 2 7.1
Soliditet 85.8
Resultatgrad 29.9
Rentedekningsgrad 573.0
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 50.4
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex