Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Holding As
Juridisk navn:  Tertnes Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55395500
3 Etasje Eidsvågveien 150 3 Etasje Eidsvågveien 150 Fax: 55395501
5105 Eidsvåg I Åsane 5105 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 994057499
Aksjekapital: 1.150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/22/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.29%
Resultat  
  
232.29%
Egenkapital  
  
18.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.734.000 6.092.000 4.051.000 3.898.000 4.600.000
Resultat: 13.847.000 -10.467.000 6.846.000 6.961.000 20.422.000
Egenkapital: 89.742.000 75.896.000 86.234.000 85.859.000 97.591.000
Regnskap for  Tertnes Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.734.000 6.092.000 4.051.000 3.898.000 4.600.000
Driftskostnader -9.504.000 -11.272.000 -2.928.000 -3.386.000 -3.774.000
Driftsresultat -4.770.000 -5.180.000 1.123.000 513.000 825.000
Finansinntekter 22.992.000 5.404.000 17.781.000 7.600.000 19.882.000
Finanskostnader -4.376.000 -10.691.000 -12.058.000 -1.152.000 -284.000
Finans 18.616.000 -5.287.000 5.723.000 6.448.000 19.598.000
Resultat før skatt 13.847.000 -10.467.000 6.846.000 6.961.000 20.422.000
Skattekostnad 0 129.000 -1.314.000 -241.000 -303.000
Årsresultat 13.847.000 -10.338.000 5.531.000 6.719.000 20.119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.701.000 143.873.000 141.647.000 80.403.000 96.234.000
Sum omløpsmidler 83.223.000 39.251.000 41.964.000 33.097.000 33.357.000
Sum eiendeler 231.924.000 183.124.000 183.611.000 113.500.000 129.591.000
Sum opptjent egenkapital 27.693.000 0 -937.000 0 119.000
Sum egenkapital 89.742.000 75.896.000 86.234.000 85.859.000 97.591.000
Sum langsiktig gjeld 99.147.000 91.848.000 90.234.000 6.539.000 6.122.000
Sum kortsiktig gjeld 43.034.000 15.380.000 7.144.000 21.102.000 25.877.000
Sum gjeld og egenkapital 245.770.000 183.124.000 183.143.000 113.500.000 129.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.734.000 6.092.000 4.051.000 3.898.000 4.600.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.734.000 6.092.000 4.051.000 3.898.000 4.600.000
Varekostnad -883.000 -912.000 -131.000 -100.000 -699.000
Lønninger -6.721.000 -8.078.000 -2.386.000 -2.481.000 -2.557.000
Avskrivning -294.000 -78.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.606.000 -2.204.000 -411.000 -805.000 -518.000
Driftskostnader -9.504.000 -11.272.000 -2.928.000 -3.386.000 -3.774.000
Driftsresultat -4.770.000 -5.180.000 1.123.000 513.000 825.000
Finansinntekter 22.992.000 5.404.000 17.781.000 7.600.000 19.882.000
Finanskostnader -4.376.000 -10.691.000 -12.058.000 -1.152.000 -284.000
Finans 18.616.000 -5.287.000 5.723.000 6.448.000 19.598.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -6.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Årsresultat 13.847.000 -10.338.000 5.531.000 6.719.000 20.119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.185.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.115.000 1.410.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.115.000 1.410.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 147.586.000 142.463.000 141.647.000 79.218.000 96.234.000
Sum anleggsmidler 148.701.000 143.873.000 141.647.000 80.403.000 96.234.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 230.000 523.000 11.000 1.000 387.000
Andre fordringer 111.000 59.000 57.000 6.857.000 4.044.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 272.000 327.000 7.873.000 78.000 86.000
Sum omløpsmidler 83.223.000 39.251.000 41.964.000 33.097.000 33.357.000
Sum eiendeler 231.924.000 183.124.000 183.611.000 113.500.000 129.591.000
Sum opptjent egenkapital 27.693.000 0 -937.000 0 119.000
Sum egenkapital 89.742.000 75.896.000 86.234.000 85.859.000 97.591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 129.000 0 122.000
Gjeld til kredittinstitutt 40.750.000 3.378.000 0 0 7.000
Sum langsiktig gjeld 99.147.000 91.848.000 90.234.000 6.539.000 6.122.000
Leverandørgjeld 1.130.000 724.000 637.000 9.000 410.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 182.000
Skyldig offentlige avgifter 463.000 558.000 268.000 277.000 275.000
Utbytte 0 0 -6.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 691.000 10.721.000 239.000 816.000 5.004.000
Sum kortsiktig gjeld 43.034.000 15.380.000 7.144.000 21.102.000 25.877.000
Sum gjeld og egenkapital 245.770.000 183.124.000 183.143.000 113.500.000 129.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.189.000 23.871.000 34.820.000 11.995.000 7.480.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.6 5.9 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 2.6 5.9 1.6 1.3
Soliditet 38.7 41.4 4 75.6 75.3
Resultatgrad -100.8 27.7 13.2 17.9
Rentedekningsgrad -1.1 -0.5 0.1 7.0 72.9
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.9 0.1 10.3 7.1 16.0
Signatur
13.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex