Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Håndball
Juridisk navn:  Tertnes Håndball
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55184604
Tertnesveien 24 Tertnesveien 24 Fax: 55184604
5113 Tertnes 5113 Tertnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 981916026
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/1999 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.44%
Resultat  
  
-34.43%
Egenkapital  
  
11.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2004 2003 2002
Omsetning: 366.000 418.000 315.000
Resultat: 40.000 61.000 101.000
Egenkapital: 367.000 328.000 267.000
Regnskap for  Tertnes Håndball
Resultat 2004 2003 2002
Driftsinntekter 366.000 418.000 315.000
Driftskostnader -329.000 -366.000 -222.000
Driftsresultat 37.000 52.000 93.000
Finansinntekter 3.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 8.000 9.000
Resultat før skatt 40.000 61.000 101.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 505.000 448.000 333.000
Sum eiendeler 505.000 448.000 333.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 367.000 328.000 267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 120.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 448.000 333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 366.000 418.000 315.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -329.000 -366.000 -222.000
Driftskostnader -329.000 -366.000 -222.000
Driftsresultat 37.000 52.000 93.000
Finansinntekter 3.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 3.000 8.000 9.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 60.000 64.000 38.000
Sum investeringer
Kasse, bank 446.000 384.000 295.000
Sum omløpsmidler 505.000 448.000 333.000
Sum eiendeler 505.000 448.000 333.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 367.000 328.000 267.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 120.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 120.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 505.000 448.000 333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 328.000 267.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.7 5.0
Likviditetsgrad 2 3.7 3.8 5.1
Soliditet 72.7 73.2 80.2
Resultatgrad 10.1 12.4 29.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 7.9 13.4 30.6
Signatur
13.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2004
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex