Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Fotball Herrer Aktivitet As
Juridisk navn:  Tertnes Fotball Herrer Aktivitet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90268332
Tertnesveien 24 Tertnesveien 24 Fax:
5113 Tertnes 5113 Tertnes
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916809638
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/18/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tertnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.51%
Resultat  
  
-146.34%
Egenkapital  
  
-345.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 820.000 1.180.000 425.000
Resultat: -38.000 82.000 -116.000
Egenkapital: -49.000 -11.000 -93.000
Regnskap for  Tertnes Fotball Herrer Aktivitet As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 820.000 1.180.000 425.000
Driftskostnader -858.000 -1.097.000 -542.000
Driftsresultat -38.000 83.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 1.000
Resultat før skatt -38.000 82.000 -116.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -38.000 82.000 -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 161.000 195.000 163.000
Sum eiendeler 161.000 195.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -41.000 -123.000
Sum egenkapital -49.000 -11.000 -93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 210.000 207.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 196.000 163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 10.000 0
Andre inntekter 790.000 1.170.000 425.000
Driftsinntekter 820.000 1.180.000 425.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -628.000 -746.000 -366.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -230.000 -351.000 -176.000
Driftskostnader -858.000 -1.097.000 -542.000
Driftsresultat -38.000 83.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -38.000 82.000 -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 26.000
Kundefordringer 63.000 10.000 45.000
Andre fordringer 0 0 35.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 98.000 185.000 57.000
Sum omløpsmidler 161.000 195.000 163.000
Sum eiendeler 161.000 195.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -41.000 -123.000
Sum egenkapital -49.000 -11.000 -93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 151.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 34.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 37.000 29.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 136.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 207.000 256.000
Sum gjeld og egenkapital 161.000 196.000 163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -49.000 -12.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.5
Soliditet -30.4 -5.6 -57.1
Resultatgrad -4.6 7 -27.5
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad -4.3 -18.8 -2.8
Total kapitalrentabilitet -23.6 42.3 -71.2
Signatur
05.09.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
HJULSTAD PÅL MORTEN
SIGNATUR HVER FOR SEG
LILLEDAL SØREIDE FRANK MARTIN
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex