Tertnes Entreprenør AS
Juridisk navn:  Tertnes Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55395500
Glasskaret 1B Glasskaret 1B Fax: 55395501
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 930572098
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 6/19/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.4%
Resultat  
  
-42.7%
Egenkapital  
  
-41.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 60.640.000 56.462.000 50.127.000 43.078.000 43.008.000
Resultat: 4.492.000 7.840.000 6.673.000 3.908.000 5.266.000
Egenkapital: 2.650.000 4.537.000 4.349.000 5.022.000 4.953.000
Regnskap for  Tertnes Entreprenør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 60.640.000 56.462.000 50.127.000 43.078.000 43.008.000
Driftskostnader -56.303.000 -48.741.000 -43.557.000 -39.291.000 -37.852.000
Driftsresultat 4.337.000 7.722.000 6.570.000 3.787.000 5.155.000
Finansinntekter 155.000 133.000 120.000 140.000 118.000
Finanskostnader 0 -15.000 -18.000 -18.000 -7.000
Finans 155.000 118.000 102.000 122.000 111.000
Resultat før skatt 4.492.000 7.840.000 6.673.000 3.908.000 5.266.000
Skattekostnad -1.042.000 -1.899.000 -1.681.000 -1.057.000 -1.424.000
Årsresultat 3.450.000 5.941.000 4.992.000 2.851.000 3.843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.069.000 2.534.000 1.417.000 1.427.000 2.221.000
Sum omløpsmidler 14.331.000 18.078.000 19.722.000 13.826.000 10.139.000
Sum eiendeler 17.400.000 20.612.000 21.139.000 15.253.000 12.360.000
Sum opptjent egenkapital 1.323.000 6.421.000 5.777.000 7.124.000 3.493.000
Sum egenkapital 2.650.000 4.537.000 4.349.000 5.022.000 4.953.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 56.000 -72.000 135.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.678.000 16.018.000 16.862.000 10.095.000 7.407.000
Sum gjeld og egenkapital 17.400.000 23.822.000 24.028.000 18.815.000 12.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.324.000 56.449.000 49.497.000 42.789.000 42.253.000
Andre inntekter 316.000 13.000 631.000 289.000 755.000
Driftsinntekter 60.640.000 56.462.000 50.127.000 43.078.000 43.008.000
Varekostnad -24.954.000 -23.088.000 -24.247.000 -20.280.000 -20.276.000
Lønninger -19.469.000 -16.369.000 -12.690.000 -12.337.000 -11.371.000
Avskrivning -982.000 -761.000 -501.000 -457.000 -481.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.898.000 -8.523.000 -6.119.000 -6.217.000 -5.724.000
Driftskostnader -56.303.000 -48.741.000 -43.557.000 -39.291.000 -37.852.000
Driftsresultat 4.337.000 7.722.000 6.570.000 3.787.000 5.155.000
Finansinntekter 155.000 133.000 120.000 140.000 118.000
Finanskostnader 0 -15.000 -18.000 -18.000 -7.000
Finans 155.000 118.000 102.000 122.000 111.000
Konsernbidrag -3.437.000 -5.619.000 -5.665.000 -2.781.000 0
Utbytte -1.900.000 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 3.450.000 5.941.000 4.992.000 2.851.000 3.843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 448.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.069.000 2.534.000 1.269.000 1.230.000 1.527.000
Sum varige driftsmidler 3.069.000 2.534.000 1.269.000 1.230.000 1.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 148.000 197.000 246.000
Sum anleggsmidler 3.069.000 2.534.000 1.417.000 1.427.000 2.221.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.104.000 9.488.000 11.291.000 6.976.000 6.149.000
Andre fordringer 4.226.000 7.826.000 7.938.000 6.400.000 490.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 764.000 492.000 450.000 395.000
Sum omløpsmidler 14.331.000 18.078.000 19.722.000 13.826.000 10.139.000
Sum eiendeler 17.400.000 20.612.000 21.139.000 15.253.000 12.360.000
Sum opptjent egenkapital 1.323.000 6.421.000 5.777.000 7.124.000 3.493.000
Sum egenkapital 2.650.000 4.537.000 4.349.000 5.022.000 4.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 56.000 -72.000 135.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.464.000 7.393.000 7.553.000 3.255.000 411.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 56.000 -72.000 135.000 0
Leverandørgjeld 3.737.000 3.156.000 4.449.000 3.397.000 2.449.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.328.000 2.762.000 2.403.000 1.666.000 1.393.000
Utbytte -1.900.000 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.249.000 2.707.000 2.457.000 1.777.000 1.154.000
Sum kortsiktig gjeld 14.678.000 16.018.000 16.862.000 10.095.000 7.407.000
Sum gjeld og egenkapital 17.400.000 23.822.000 24.028.000 18.815.000 12.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -347.000 2.060.000 2.860.000 3.731.000 2.732.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.2 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.2 1.4 1.4
Soliditet 15.2 2 20.6 32.9 40.1
Resultatgrad 7.2 13.7 13.1 8.8 12.0
Rentedekningsgrad 514.8 3 218.2 753.3
Gjeldsgrad 5.6 3.5 3.9 2.0 1.5
Total kapitalrentabilitet 25.8 38.1 31.6 25.7 42.7
Signatur
24.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex