Tertnes Eiendom AS
Juridisk navn:  Tertnes Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55326785
C.sundtsgate 62 C.sundtsgate 62 Fax:
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990211442
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reg. Revisor Roald Bakke
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98.5%
Egenkapital  
  
-10.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -399.000 -7.000 -6.000 -8.000
Egenkapital: -62.000 -56.000 343.000 350.000 356.000
Regnskap for  Tertnes Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -392.000 0 0 0
Finans 0 -392.000 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -399.000 -7.000 -6.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -399.000 -7.000 -6.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 108.000 500.000 500.000 500.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 108.000 108.000 500.000 500.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -162.000 -156.000 243.000 250.000 256.000
Sum egenkapital -62.000 -56.000 343.000 350.000 356.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 170.000 164.000 157.000 150.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 108.000 500.000 500.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -6.000 -8.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -7.000 -6.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -392.000 0 0 0
Finans 0 -392.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -399.000 -7.000 -6.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 108.000 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 108.000 108.000 500.000 500.000 500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 108.000 108.000 500.000 500.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -162.000 -156.000 243.000 250.000 256.000
Sum egenkapital -62.000 -56.000 343.000 350.000 356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 170.000 164.000 157.000 150.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 164.000 157.000 150.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 108.000 500.000 500.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -170.000 -164.000 -157.000 -150.000 -144.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -57.4 -51.9 68.6 70.0 71.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 -2.9 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -5.6 -6.5 -1.4 -1.2 -1.6
Signatur
05.10.2007
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex