Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnes Borettslag
Juridisk navn:  Tertnes Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55547400
Postboks 7280 Nygårdsgaten 13-15 Fax: 55547411
5020 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 953409011
Aksjekapital: 18.000 NOK
Etableringsdato: 8/21/1973
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bob Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
3.05%
Resultat  
  
-87.2%
Egenkapital  
  
0.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.710.000 8.452.000 7.914.000 7.395.000 7.033.000
Resultat: 313.000 2.446.000 2.131.000 1.972.000 2.356.000
Egenkapital: 20.416.000 20.355.000 18.175.000 16.359.000 14.668.000
Regnskap for  Tertnes Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.710.000 8.452.000 7.914.000 7.395.000 7.033.000
Driftskostnader -8.397.000 -6.005.000 -5.783.000 -5.424.000 -4.677.000
Driftsresultat 313.000 2.446.000 2.131.000 1.972.000 2.356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 313.000 2.446.000 2.131.000 1.972.000 2.356.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 2.180.000 1.816.000 1.692.000 2.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.803.000 24.570.000 24.588.000 24.589.000 24.583.000
Sum omløpsmidler 11.977.000 12.954.000 11.715.000 10.613.000 9.391.000
Sum eiendeler 36.780.000 37.524.000 36.303.000 35.202.000 33.974.000
Sum opptjent egenkapital 20.398.000 20.337.000 18.157.000 16.341.000 14.650.000
Sum egenkapital 20.416.000 20.355.000 18.175.000 16.359.000 14.668.000
Sum langsiktig gjeld 15.077.000 15.897.000 16.691.000 17.460.000 18.206.000
Sum kortsiktig gjeld 1.286.000 1.272.000 1.437.000 1.382.000 1.100.000
Sum gjeld og egenkapital 36.779.000 37.524.000 36.303.000 35.201.000 33.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.710.000 8.452.000 7.914.000 7.395.000 7.033.000
Driftsinntekter 8.710.000 8.452.000 7.914.000 7.395.000 7.033.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -625.000 -586.000 -528.000 -467.000 -501.000
Avskrivning -17.000 -18.000 -15.000 -11.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.755.000 -5.401.000 -5.240.000 -4.946.000 -4.156.000
Driftskostnader -8.397.000 -6.005.000 -5.783.000 -5.424.000 -4.677.000
Driftsresultat 313.000 2.446.000 2.131.000 1.972.000 2.356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 2.180.000 1.816.000 1.692.000 2.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.751.000 24.501.000 24.501.000 24.501.000 24.501.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 69.000 87.000 87.000 82.000
Sum varige driftsmidler 24.803.000 24.570.000 24.588.000 24.589.000 24.583.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.803.000 24.570.000 24.588.000 24.589.000 24.583.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 403.000 419.000 576.000 194.000 140.000
Andre fordringer 87.000 0 122.000 255.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.486.000 12.535.000 11.017.000 10.164.000 9.250.000
Sum omløpsmidler 11.977.000 12.954.000 11.715.000 10.613.000 9.391.000
Sum eiendeler 36.780.000 37.524.000 36.303.000 35.202.000 33.974.000
Sum opptjent egenkapital 20.398.000 20.337.000 18.157.000 16.341.000 14.650.000
Sum egenkapital 20.416.000 20.355.000 18.175.000 16.359.000 14.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.077.000 15.897.000 16.691.000 17.460.000 18.206.000
Leverandørgjeld 369.000 691.000 731.000 465.000 554.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 66.000 85.000 60.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 850.000 516.000 622.000 857.000 507.000
Sum kortsiktig gjeld 1.286.000 1.272.000 1.437.000 1.382.000 1.100.000
Sum gjeld og egenkapital 36.779.000 37.524.000 36.303.000 35.201.000 33.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.691.000 11.682.000 10.278.000 9.231.000 8.291.000
Likviditetsgrad 1 9.3 10.2 8.2 7.7 8.5
Likviditetsgrad 2 9.3 10.2 8.2 7.7 8.6
Soliditet 55.5 54.2 50.1 46.5 43.2
Resultatgrad 3.6 28.9 26.9 26.7 33.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 0.9 6.5 5.9 5.6 6.9
Signatur
25.08.2017
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex