Tertnes Bensin Og Utleie As
Juridisk navn:  Tertnes Bensin Og Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55186323
C/O Kenneth Tveit Elvavegen 42 Melandsvegen 124 Fax:
5918 Frekhaug 5918 Frekhaug
Fylke: Kommune:
Hordaland Meland
Org.nr: 912493113
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/2/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.25%
Resultat  
  
-30.2%
Egenkapital  
  
-0.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.308.000 7.819.000 7.985.000 7.910.000 7.735.000
Resultat: 483.000 692.000 534.000 568.000 603.000
Egenkapital: 280.000 282.000 282.000 284.000 269.000
Regnskap for  Tertnes Bensin Og Utleie As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.308.000 7.819.000 7.985.000 7.910.000 7.735.000
Driftskostnader -7.828.000 -7.131.000 -7.452.000 -7.347.000 -7.138.000
Driftsresultat 480.000 688.000 532.000 564.000 598.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000 5.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 4.000 2.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 483.000 692.000 534.000 568.000 603.000
Skattekostnad -105.000 -172.000 -135.000 -154.000 -164.000
Årsresultat 378.000 520.000 399.000 414.000 439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 15.000 26.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.869.000 2.063.000 1.672.000 1.742.000 1.759.000
Sum eiendeler 1.869.000 2.065.000 1.687.000 1.768.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 43.000 43.000 45.000 30.000
Sum egenkapital 280.000 282.000 282.000 284.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 160.000 220.000 8.000 9.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 1.429.000 1.563.000 1.396.000 1.475.000 1.484.000
Sum gjeld og egenkapital 1.869.000 2.065.000 1.686.000 1.768.000 1.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.879.000 7.406.000 7.617.000 7.505.000 7.295.000
Andre inntekter 429.000 412.000 368.000 404.000 440.000
Driftsinntekter 8.308.000 7.819.000 7.985.000 7.910.000 7.735.000
Varekostnad -4.099.000 -3.647.000 -3.829.000 -3.802.000 -3.867.000
Lønninger -1.774.000 -1.694.000 -1.691.000 -1.762.000 -1.589.000
Avskrivning -2.000 -13.000 -11.000 -8.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.953.000 -1.777.000 -1.921.000 -1.775.000 -1.681.000
Driftskostnader -7.828.000 -7.131.000 -7.452.000 -7.347.000 -7.138.000
Driftsresultat 480.000 688.000 532.000 564.000 598.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000 5.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 3.000 4.000 2.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -380.000 -520.000 -400.000 -400.000 -421.000
Årsresultat 378.000 520.000 399.000 414.000 439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 15.000 26.000 0
Sum varige driftsmidler 0 2.000 15.000 26.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 15.000 26.000 2.000
Varebeholdning 513.000 513.000 438.000 554.000 510.000
Kundefordringer 127.000 218.000 122.000 94.000 113.000
Andre fordringer 712.000 707.000 43.000 83.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 516.000 625.000 1.069.000 1.010.000 1.094.000
Sum omløpsmidler 1.869.000 2.063.000 1.672.000 1.742.000 1.759.000
Sum eiendeler 1.869.000 2.065.000 1.687.000 1.768.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 43.000 43.000 45.000 30.000
Sum egenkapital 280.000 282.000 282.000 284.000 269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 160.000 220.000 8.000 9.000 8.000
Leverandørgjeld 453.000 379.000 459.000 491.000 497.000
Betalbar skatt 105.000 172.000 136.000 150.000 166.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 153.000 126.000 141.000 135.000
Utbytte -380.000 -520.000 -400.000 -400.000 -421.000
Annen kortsiktig gjeld 362.000 339.000 275.000 292.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 1.429.000 1.563.000 1.396.000 1.475.000 1.484.000
Sum gjeld og egenkapital 1.869.000 2.065.000 1.686.000 1.768.000 1.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 440.000 500.000 276.000 267.000 275.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.9 0.9 0.9
Soliditet 1 13.7 16.7 16.1 15.3
Resultatgrad 5.8 8.8 6.7 7.1 7.7
Rentedekningsgrad 1 6 5 569.0 604.0
Gjeldsgrad 5.7 6.3 5 5.2 5.5
Total kapitalrentabilitet 2 33.6 31.7 32.2 34.3
Signatur
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex