Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tertnesåsen As
Juridisk navn:  Tertnesåsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandviksbodene 73A Sandviksbodene 73A Fax:
5035 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 811995452
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.000 50.000 99.000 58.000 51.000
Resultat: 0 0 48.000 34.000 -20.000
Egenkapital: 85.000 85.000 84.000 48.000 14.000
Regnskap for  Tertnesåsen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.000 50.000 99.000 58.000 51.000
Driftskostnader -39.000 -47.000 -49.000 -25.000 -65.000
Driftsresultat 2.000 2.000 50.000 33.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 0 -6.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 1.000 -6.000
Resultat før skatt 0 0 48.000 34.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 0 0
Årsresultat 0 0 37.000 34.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 464.000 468.000 468.000 68.000 134.000
Sum omløpsmidler 102.000 114.000 106.000 66.000 27.000
Sum eiendeler 566.000 582.000 574.000 134.000 161.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 47.000 47.000 10.000 -24.000
Sum egenkapital 85.000 85.000 84.000 48.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 464.000 472.000 470.000 68.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 25.000 20.000 18.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 581.000 574.000 133.000 160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 50.000 107.000 58.000 51.000
Andre inntekter 0 0 -8.000 0 0
Driftsinntekter 41.000 50.000 99.000 58.000 51.000
Varekostnad -8.000 -13.000 -36.000 -10.000 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -33.000 -13.000 -15.000 -65.000
Driftskostnader -39.000 -47.000 -49.000 -25.000 -65.000
Driftsresultat 2.000 2.000 50.000 33.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 0 -6.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 37.000 34.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 464.000 468.000 468.000 68.000 134.000
Sum anleggsmidler 464.000 468.000 468.000 68.000 134.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 38.000 20.000 24.000 8.000
Andre fordringer 52.000 32.000 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 43.000 84.000 43.000 17.000
Sum omløpsmidler 102.000 114.000 106.000 66.000 27.000
Sum eiendeler 566.000 582.000 574.000 134.000 161.000
Sum opptjent egenkapital 47.000 47.000 47.000 10.000 -24.000
Sum egenkapital 85.000 85.000 84.000 48.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 464.000 472.000 470.000 68.000 134.000
Leverandørgjeld 14.000 14.000 0 17.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 6.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 8.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 25.000 20.000 18.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 581.000 574.000 133.000 160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 89.000 86.000 48.000 14.000
Likviditetsgrad 1 6 4.6 5.3 3.7 2.1
Likviditetsgrad 2 6 4.6 5.3 3.7 2.1
Soliditet 1 14.6 14.6 35.8 8.7
Resultatgrad 4.9 4 50.5 56.9 -27.5
Rentedekningsgrad 1 1 2 -2.3
Gjeldsgrad 5.7 5.8 5.8 1.8 10.5
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.3 8.7 25.4 -8.7
Signatur
08.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex