Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terma AS
Juridisk navn:  Terma AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90010969
V/Terje Matre Olsvikmarken 108 Olsvikmarken 108 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981464990
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.33%
Resultat  
  
-62.62%
Egenkapital  
  
4.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 64.000 48.000 44.000 158.000 1.971.000
Resultat: 40.000 107.000 14.000 -1.000 659.000
Egenkapital: 862.000 826.000 718.000 704.000 2.563.000
Regnskap for  Terma AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 64.000 48.000 44.000 158.000 1.971.000
Driftskostnader -57.000 -41.000 -42.000 -199.000 -1.376.000
Driftsresultat 6.000 7.000 1.000 -41.000 595.000
Finansinntekter 41.000 112.000 13.000 40.000 65.000
Finanskostnader -6.000 -11.000 0 0 0
Finans 35.000 101.000 13.000 40.000 65.000
Resultat før skatt 40.000 107.000 14.000 -1.000 659.000
Skattekostnad -3.000 0 0 0 -196.000
Årsresultat 37.000 107.000 14.000 -1.000 463.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.688.000 1.701.000 1.000.000 1.000.000 80.000
Sum omløpsmidler 618.000 567.000 1.180.000 1.678.000 3.001.000
Sum eiendeler 2.306.000 2.268.000 2.180.000 2.678.000 3.081.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 122.000 15.000 1.000 1.860.000
Sum egenkapital 862.000 826.000 718.000 704.000 2.563.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 1.441.000 1.462.000 1.974.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 2.306.000 2.267.000 2.181.000 2.679.000 3.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000 48.000 44.000 23.000 1.971.000
Andre inntekter 0 0 0 135.000 0
Driftsinntekter 64.000 48.000 44.000 158.000 1.971.000
Varekostnad 0 0 0 0 -32.000
Lønninger -2.000 -3.000 -2.000 -112.000 -722.000
Avskrivning 0 0 0 0 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -38.000 -40.000 -87.000 -482.000
Driftskostnader -57.000 -41.000 -42.000 -199.000 -1.376.000
Driftsresultat 6.000 7.000 1.000 -41.000 595.000
Finansinntekter 41.000 112.000 13.000 40.000 65.000
Finanskostnader -6.000 -11.000 0 0 0
Finans 35.000 101.000 13.000 40.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -58.000 0
Årsresultat 37.000 107.000 14.000 -1.000 463.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 80.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.688.000 1.701.000 1.000.000 1.000.000 0
Sum anleggsmidler 1.688.000 1.701.000 1.000.000 1.000.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 7.000 4.000 0 138.000
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 605.000 558.000 1.175.000 1.675.000 2.862.000
Sum omløpsmidler 618.000 567.000 1.180.000 1.678.000 3.001.000
Sum eiendeler 2.306.000 2.268.000 2.180.000 2.678.000 3.081.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 122.000 15.000 1.000 1.860.000
Sum egenkapital 862.000 826.000 718.000 704.000 2.563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 5.000 7.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 206.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 4.000 22.000 83.000 163.000
Utbytte 0 0 0 -58.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.433.000 1.433.000 1.433.000 1.829.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 1.441.000 1.462.000 1.974.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 2.306.000 2.267.000 2.181.000 2.679.000 3.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -825.000 -874.000 -282.000 -296.000 2.483.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.8 0.9 5.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.8 0.9 5.8
Soliditet 37.4 36.4 32.9 26.3 83.2
Resultatgrad 9.4 14.6 2.3 -25.9 30.2
Rentedekningsgrad 1 0.6
Gjeldsgrad 1.7 1.7 2 2.8 0.2
Total kapitalrentabilitet 2 5.2 0.6 0.0 21.4
Signatur
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex