Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapivakten As
Juridisk navn:  Terapivakten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsplundvegen 31 Åsplundvegen 31 Fax:
2070 Råholt 2070 Råholt
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 912891739
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/6/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
153.77%
Resultat  
  
3600%
Egenkapital  
  
411.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 269.000 106.000 306.000 412.000 24.000
Resultat: 37.000 1.000 -1.000 4.000 -43.000
Egenkapital: 28.000 -9.000 -10.000 -9.000 -13.000
Regnskap for  Terapivakten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 269.000 106.000 306.000 412.000 24.000
Driftskostnader -231.000 -104.000 -307.000 -408.000 -65.000
Driftsresultat 38.000 2.000 -1.000 4.000 -41.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -2.000
Finans -2.000 -1.000 0 0 -2.000
Resultat før skatt 37.000 1.000 -1.000 4.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 1.000 -1.000 4.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 40.000 3.000 3.000 8.000 0
Sum eiendeler 40.000 3.000 3.000 8.000 0
Sum opptjent egenkapital -2.000 -39.000 -40.000 -39.000 -43.000
Sum egenkapital 28.000 -9.000 -10.000 -9.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 16.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 3.000 2.000 7.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 269.000 106.000 306.000 412.000 24.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 269.000 106.000 306.000 412.000 24.000
Varekostnad -110.000 -21.000 -246.000 -353.000 -32.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -83.000 -61.000 -55.000 -33.000
Driftskostnader -231.000 -104.000 -307.000 -408.000 -65.000
Driftsresultat 38.000 2.000 -1.000 4.000 -41.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -2.000
Finans -2.000 -1.000 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 1.000 -1.000 4.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 3.000 3.000 8.000 0
Sum omløpsmidler 40.000 3.000 3.000 8.000 0
Sum eiendeler 40.000 3.000 3.000 8.000 0
Sum opptjent egenkapital -2.000 -39.000 -40.000 -39.000 -43.000
Sum egenkapital 28.000 -9.000 -10.000 -9.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 14.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 16.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 3.000 2.000 7.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 -9.000 -9.000 -8.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 3.3 0.3 0.3 0.5 0.0
Likviditetsgrad 2 3.3 0.3 0.3 0.5 0.1
Soliditet 7 -128.6
Resultatgrad 14.1 1.9 -0.3 1 -170.8
Rentedekningsgrad 3 2 -20.5
Gjeldsgrad 0.4 -1.3 -1.2 -1.8 -1.0
Total kapitalrentabilitet 92.5 66.7 57.1
Signatur
26.11.2018
Prokurister
26.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex