Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapisport AS
Juridisk navn:  Terapisport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22993140
Ullern Allé 28 Ullern Allé 28 Fax: 22203019
0381 Oslo 381 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982270642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
147.23%
Egenkapital  
  
43.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.916.000 0 0 0 0
Resultat: 717.000 -1.518.000 -5.000 -6.000 0
Egenkapital: -788.000 -1.390.000 129.000 133.000 140.000
Regnskap for  Terapisport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.916.000 0 0 0 0
Driftskostnader -1.198.000 -5.000 -5.000 -7.000 0
Driftsresultat 717.000 -5.000 -5.000 -7.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.514.000 0 0 0
Finans 0 -1.514.000 0 0 0
Resultat før skatt 717.000 -1.518.000 -5.000 -6.000 0
Skattekostnad -116.000 0 0 0 0
Årsresultat 601.000 -1.518.000 -5.000 -6.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.519.000 895.000 895.000
Sum omløpsmidler 35.000 6.000 1.000 299.000 299.000
Sum eiendeler 35.000 6.000 1.520.000 1.194.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital -888.000 -1.490.000 29.000 33.000 40.000
Sum egenkapital -788.000 -1.390.000 129.000 133.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.396.000 1.392.000 1.060.000 1.053.000
Sum kortsiktig gjeld 823.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 6.000 1.521.000 1.193.000 1.193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.483.000 0 0 0 0
Andre inntekter 433.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.916.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -770.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -428.000 -5.000 -5.000 -7.000 0
Driftskostnader -1.198.000 -5.000 -5.000 -7.000 0
Driftsresultat 717.000 -5.000 -5.000 -7.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.514.000 0 0 0
Finans 0 -1.514.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 601.000 -1.518.000 -5.000 -6.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.519.000 895.000 895.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.519.000 895.000 895.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 297.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 6.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 35.000 6.000 1.000 299.000 299.000
Sum eiendeler 35.000 6.000 1.520.000 1.194.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital -888.000 -1.490.000 29.000 33.000 40.000
Sum egenkapital -788.000 -1.390.000 129.000 133.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.396.000 1.392.000 1.060.000 1.053.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 116.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 660.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 823.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 6.000 1.521.000 1.193.000 1.193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -788.000 6.000 1.000 299.000 299.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet -2251.4 -23166.7 8.5 11.1 11.7
Resultatgrad 37.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - 10.8 8.0 7.5
Total kapitalrentabilitet 2048.6 -83.3 -0.3 -0.6 0.0
Signatur
11.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex