Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapisenteret Vest As
Juridisk navn:  Terapisenteret Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 46 Gate 1 34 Fax:
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 920421458
Aksjekapital: 103.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xo Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.65%
Resultat  
  
236.36%
Egenkapital  
  
25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 238.000 242.000
Resultat: 37.000 11.000
Egenkapital: 140.000 112.000
Regnskap for  Terapisenteret Vest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 238.000 242.000
Driftskostnader -203.000 -231.000
Driftsresultat 35.000 11.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Resultat før skatt 37.000 11.000
Skattekostnad -8.000 -3.000
Årsresultat 29.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 28.000
Sum omløpsmidler 188.000 134.000
Sum eiendeler 204.000 162.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 9.000
Sum egenkapital 140.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 238.000 242.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 238.000 242.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -17.000 0
Avskrivning -13.000 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -217.000
Driftskostnader -203.000 -231.000
Driftsresultat 35.000 11.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 29.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 13.000 27.000
Sum varige driftsmidler 13.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 28.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.000 2.000
Andre fordringer 12.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 174.000 121.000
Sum omløpsmidler 188.000 134.000
Sum eiendeler 204.000 162.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 9.000
Sum egenkapital 140.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0
Betalbar skatt 10.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 84.000
Likviditetsgrad 1 3 2.7
Likviditetsgrad 2 3 2.7
Soliditet 6 69.1
Resultatgrad 14.7 4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 18.2 6.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex