Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapirommet As
Juridisk navn:  Terapirommet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Noroddveien 2 Noroddveien 2 Fax:
4816 Kolbjørnsvik 4816 Kolbjørnsvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 913056841
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.25%
Resultat  
  
13.76%
Egenkapital  
  
18.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.691.000 1.622.000 1.618.000 1.643.000 1.492.000
Resultat: 777.000 683.000 642.000 513.000 630.000
Egenkapital: 38.000 32.000 31.000 33.000 38.000
Regnskap for  Terapirommet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.691.000 1.622.000 1.618.000 1.643.000 1.492.000
Driftskostnader -915.000 -939.000 -976.000 -1.131.000 -861.000
Driftsresultat 776.000 683.000 642.000 512.000 631.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 777.000 683.000 642.000 513.000 630.000
Skattekostnad -171.000 -157.000 -154.000 -128.000 -170.000
Årsresultat 606.000 526.000 488.000 385.000 460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 936.000 880.000 805.000 755.000 765.000
Sum eiendeler 936.000 880.000 805.000 755.000 765.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 2.000 1.000 3.000 8.000
Sum egenkapital 38.000 32.000 31.000 33.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 898.000 848.000 774.000 722.000 727.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 880.000 805.000 755.000 765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.691.000 1.622.000 1.618.000 1.643.000 1.492.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.691.000 1.622.000 1.618.000 1.643.000 1.492.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -671.000 -747.000 -767.000 -896.000 -627.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -192.000 -209.000 -235.000 -234.000
Driftskostnader -915.000 -939.000 -976.000 -1.131.000 -861.000
Driftsresultat 776.000 683.000 642.000 512.000 631.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -525.000 -490.000 -390.000 -460.000
Årsresultat 606.000 526.000 488.000 385.000 460.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18.000 18.000 0 0 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 918.000 862.000 805.000 755.000 740.000
Sum omløpsmidler 936.000 880.000 805.000 755.000 765.000
Sum eiendeler 936.000 880.000 805.000 755.000 765.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 2.000 1.000 3.000 8.000
Sum egenkapital 38.000 32.000 31.000 33.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 600.000 525.000 490.000 390.000 460.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 5.000 1.000 2.000
Betalbar skatt 171.000 157.000 154.000 128.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 79.000 51.000 143.000 44.000
Utbytte -600.000 -525.000 -490.000 -390.000 -460.000
Annen kortsiktig gjeld 75.000 83.000 74.000 60.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 898.000 848.000 774.000 722.000 727.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 880.000 805.000 755.000 765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 32.000 31.000 33.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 4.1 3.6 3.9 4.4 5.0
Resultatgrad 45.9 42.1 39.7 31.2 42.3
Rentedekningsgrad 6 632.0
Gjeldsgrad 23.6 26.5 2 21.9 19.1
Total kapitalrentabilitet 8 77.6 79.8 67.8 82.6
Signatur
10.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex