Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapibygg Mo AS
Juridisk navn:  Terapibygg Mo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75150882
Ranheimgata 3 Ranheimgata 3 Fax: 75132358
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 981299108
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.47%
Resultat  
  
59.87%
Egenkapital  
  
-69.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 360.000 827.000 1.129.000 801.000 847.000
Resultat: -486.000 -1.211.000 750.000 509.000 544.000
Egenkapital: 165.000 544.000 1.489.000 3.149.000 3.169.000
Regnskap for  Terapibygg Mo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 360.000 827.000 1.129.000 801.000 847.000
Driftskostnader -697.000 -1.953.000 -382.000 -294.000 -303.000
Driftsresultat -337.000 -1.126.000 747.000 507.000 544.000
Finansinntekter 1.000 5.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -151.000 -90.000 0 0 -2.000
Finans -150.000 -85.000 3.000 3.000 0
Resultat før skatt -486.000 -1.211.000 750.000 509.000 544.000
Skattekostnad 107.000 266.000 -180.000 -130.000 -151.000
Årsresultat -379.000 -945.000 570.000 379.000 392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.926.000 2.246.000 2.119.000 2.385.000 2.522.000
Sum omløpsmidler 105.000 343.000 1.721.000 1.299.000 1.002.000
Sum eiendeler 3.031.000 2.589.000 3.840.000 3.684.000 3.524.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 174.000 1.119.000 2.754.000 2.774.000
Sum egenkapital 165.000 544.000 1.489.000 3.149.000 3.169.000
Sum langsiktig gjeld 2.866.000 2.044.000 2.230.000 2.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 121.000 533.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 3.031.000 2.588.000 3.840.000 3.684.000 3.523.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 360.000 827.000 1.129.000 801.000 847.000
Driftsinntekter 360.000 827.000 1.129.000 801.000 847.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -167.000 -140.000 -139.000 -140.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -530.000 -1.813.000 -243.000 -154.000 -163.000
Driftskostnader -697.000 -1.953.000 -382.000 -294.000 -303.000
Driftsresultat -337.000 -1.126.000 747.000 507.000 544.000
Finansinntekter 1.000 5.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -151.000 -90.000 0 0 -2.000
Finans -150.000 -85.000 3.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat -379.000 -945.000 570.000 379.000 392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 374.000 267.000 1.000 59.000 56.000
Fast eiendom 2.552.000 1.978.000 2.118.000 2.326.000 2.466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.552.000 1.978.000 2.118.000 2.326.000 2.466.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.926.000 2.246.000 2.119.000 2.385.000 2.522.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 105.000 343.000 1.721.000 1.299.000 1.002.000
Sum omløpsmidler 105.000 343.000 1.721.000 1.299.000 1.002.000
Sum eiendeler 3.031.000 2.589.000 3.840.000 3.684.000 3.524.000
Sum opptjent egenkapital -205.000 174.000 1.119.000 2.754.000 2.774.000
Sum egenkapital 165.000 544.000 1.489.000 3.149.000 3.169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.866.000 2.044.000 2.230.000 2.000 204.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 121.000 133.000 150.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 121.000 533.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 3.031.000 2.588.000 3.840.000 3.684.000 3.523.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 343.000 1.600.000 766.000 852.000
Likviditetsgrad 1 14.2 2.4 6.7
Likviditetsgrad 2 0 0 14.2 2.4 6.7
Soliditet 5.4 2 38.8 85.5 90.0
Resultatgrad -93.6 -136.2 66.2 63.3 64.2
Rentedekningsgrad -2.2 -12.5 273.0
Gjeldsgrad 17.4 3.8 1.6 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -11.1 -43.3 19.5 13.8 15.5
Signatur
27.10.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex