Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapibygg AS
Juridisk navn:  Terapibygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55539120
Slettevikvegen 1 Slettevikvegen 1 Fax:
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987554339
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Liegruppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.79%
Resultat  
  
74.63%
Egenkapital  
  
19.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 527.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Resultat: 234.000 134.000 120.000 123.000 110.000
Egenkapital: 1.077.000 901.000 800.000 711.000 618.000
Regnskap for  Terapibygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 527.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Driftskostnader -180.000 -215.000 -227.000 -196.000 -197.000
Driftsresultat 346.000 265.000 253.000 285.000 283.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -112.000 -131.000 -133.000 -162.000 -174.000
Finans -112.000 -131.000 -133.000 -162.000 -174.000
Resultat før skatt 234.000 134.000 120.000 123.000 110.000
Skattekostnad -57.000 -34.000 -31.000 -30.000 -19.000
Årsresultat 177.000 100.000 89.000 93.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.603.000 3.740.000 3.877.000 4.014.000 4.132.000
Sum omløpsmidler 403.000 307.000 321.000 367.000 410.000
Sum eiendeler 4.006.000 4.047.000 4.198.000 4.381.000 4.542.000
Sum opptjent egenkapital 977.000 801.000 700.000 611.000 518.000
Sum egenkapital 1.077.000 901.000 800.000 711.000 618.000
Sum langsiktig gjeld 2.787.000 3.040.000 3.293.000 3.547.000 3.800.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 107.000 104.000 123.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 4.006.000 4.048.000 4.197.000 4.381.000 4.541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 527.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Driftsinntekter 527.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning -137.000 -137.000 -137.000 -137.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -78.000 -90.000 -59.000 -79.000
Driftskostnader -180.000 -215.000 -227.000 -196.000 -197.000
Driftsresultat 346.000 265.000 253.000 285.000 283.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -112.000 -131.000 -133.000 -162.000 -174.000
Finans -112.000 -131.000 -133.000 -162.000 -174.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 177.000 100.000 89.000 93.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.603.000 3.740.000 3.877.000 4.014.000 4.132.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.603.000 3.740.000 3.877.000 4.014.000 4.132.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.603.000 3.740.000 3.877.000 4.014.000 4.132.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Andre fordringer 94.000 80.000 80.000 82.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 210.000 224.000 268.000 250.000
Sum omløpsmidler 403.000 307.000 321.000 367.000 410.000
Sum eiendeler 4.006.000 4.047.000 4.198.000 4.381.000 4.542.000
Sum opptjent egenkapital 977.000 801.000 700.000 611.000 518.000
Sum egenkapital 1.077.000 901.000 800.000 711.000 618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.787.000 3.040.000 3.293.000 3.547.000 3.800.000
Leverandørgjeld 9.000 1.000 0 7.000 0
Betalbar skatt 57.000 34.000 31.000 30.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 72.000 74.000 86.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 107.000 104.000 123.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 4.006.000 4.048.000 4.197.000 4.381.000 4.541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 261.000 200.000 217.000 244.000 287.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 3.1 3.0 3.3
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9 3.1 3.0 3.4
Soliditet 26.9 22.3 19.1 16.2 13.6
Resultatgrad 65.7 55.2 52.7 59.4 59.0
Rentedekningsgrad 3.1 2 1.9 1.8 1.6
Gjeldsgrad 2.7 3.5 4.2 5.2 6.3
Total kapitalrentabilitet 8.6 6.5 6 6.5 6.2
Signatur
28.05.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex