Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapia As
Juridisk navn:  Terapia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99099555
Emil Korsmos Vei 21 Emil Korsmos Vei 21 Fax:
0678 Oslo 678 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998099048
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10%
Resultat  
  
9.52%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 99.000 90.000 164.000 142.000 153.000
Resultat: 23.000 21.000 37.000 28.000 53.000
Egenkapital: 268.000 268.000 294.000 287.000 331.000
Regnskap for  Terapia As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 99.000 90.000 164.000 142.000 153.000
Driftskostnader -76.000 -70.000 -128.000 -115.000 -100.000
Driftsresultat 23.000 20.000 36.000 27.000 53.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 23.000 21.000 37.000 28.000 53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 21.000 37.000 28.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 291.000 305.000 303.000 289.000 346.000
Sum eiendeler 291.000 305.000 303.000 289.000 346.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 9.000 35.000 28.000 73.000
Sum egenkapital 268.000 268.000 294.000 287.000 331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 37.000 9.000 2.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 291.000 305.000 303.000 289.000 346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.000 79.000 164.000 142.000 153.000
Andre inntekter 13.000 12.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 99.000 90.000 164.000 142.000 153.000
Varekostnad -56.000 -48.000 -101.000 -95.000 -67.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -22.000 -27.000 -20.000 -33.000
Driftskostnader -76.000 -70.000 -128.000 -115.000 -100.000
Driftsresultat 23.000 20.000 36.000 27.000 53.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 21.000 37.000 28.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 43.000 58.000 47.000 54.000 33.000
Kundefordringer 4.000 5.000 95.000 8.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 242.000 162.000 226.000 306.000
Sum omløpsmidler 291.000 305.000 303.000 289.000 346.000
Sum eiendeler 291.000 305.000 303.000 289.000 346.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 9.000 35.000 28.000 73.000
Sum egenkapital 268.000 268.000 294.000 287.000 331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 5.000 9.000 7.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 17.000 0 -6.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 37.000 9.000 2.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 291.000 305.000 303.000 289.000 346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 268.000 294.000 287.000 332.000
Likviditetsgrad 1 13.2 8.2 33.7 144.5 24.7
Likviditetsgrad 2 11.3 6.7 28.4 117.6 22.4
Soliditet 92.4 87.9 9 99.3 95.9
Resultatgrad 23.2 22.2 2 19.0 34.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.9 6.9 12.2 9.3 15.7
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
JAN ENGEBRET BRÅTHEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex