Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Terapi & Veiledning Vest As
Juridisk navn:  Terapi & Veiledning Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørgelien 79C Bjørgelien 79C Fax:
5141 Fyllingsdalen 5141 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 920677320
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/4/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Waagsbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
609.3%
Resultat  
  
122.86%
Egenkapital  
  
24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 305.000 43.000
Resultat: 24.000 -105.000
Egenkapital: -57.000 -75.000
Regnskap for  Terapi & Veiledning Vest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 305.000 43.000
Driftskostnader -282.000 -149.000
Driftsresultat 24.000 -106.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 1.000
Finans 0 1.000
Resultat før skatt 24.000 -105.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 24.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 13.000
Sum omløpsmidler 109.000 27.000
Sum eiendeler 117.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -105.000
Sum egenkapital -57.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 273.000 43.000
Andre inntekter 32.000 0
Driftsinntekter 305.000 43.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -149.000
Driftskostnader -282.000 -149.000
Driftsresultat 24.000 -106.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 1.000
Finans 0 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 24.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 13.000
Sum anleggsmidler 8.000 13.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 68.000 20.000
Andre fordringer 0 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 41.000 0
Sum omløpsmidler 109.000 27.000
Sum eiendeler 117.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -105.000
Sum egenkapital -57.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 169.000 121.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 -6.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 -88.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2
Soliditet -48.7 -187.5
Resultatgrad 7.9 -246.5
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad -3.1 -1.5
Total kapitalrentabilitet 20.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex