Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tennebekk Transport As
Juridisk navn:  Tennebekk Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45088814
Råvarden 151 Råvarden 151 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996379906
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/1/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
0.6%
Resultat  
  
-10266.67%
Egenkapital  
  
-139.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.016.000 8.962.000 7.814.000 9.442.000 12.383.000
Resultat: -311.000 -3.000 -738.000 -101.000 6.000
Egenkapital: -88.000 223.000 -174.000 633.000 712.000
Regnskap for  Tennebekk Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.016.000 8.962.000 7.814.000 9.442.000 12.383.000
Driftskostnader -9.303.000 -8.916.000 -8.495.000 -9.479.000 -12.300.000
Driftsresultat -287.000 46.000 -680.000 -36.000 82.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -25.000 -49.000 -58.000 -65.000 -78.000
Finans -25.000 -48.000 -58.000 -64.000 -76.000
Resultat før skatt -311.000 -3.000 -738.000 -101.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 22.000 -2.000
Årsresultat -311.000 -3.000 -738.000 -79.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 351.000 559.000 759.000 804.000 829.000
Sum omløpsmidler 1.276.000 1.989.000 1.690.000 2.684.000 3.672.000
Sum eiendeler 1.627.000 2.548.000 2.449.000 3.488.000 4.501.000
Sum opptjent egenkapital -688.000 -377.000 -374.000 433.000 512.000
Sum egenkapital -88.000 223.000 -174.000 633.000 712.000
Sum langsiktig gjeld 411.000 695.000 1.103.000 585.000 538.000
Sum kortsiktig gjeld 1.304.000 1.629.000 1.520.000 2.270.000 3.251.000
Sum gjeld og egenkapital 1.627.000 2.547.000 2.449.000 3.488.000 4.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.016.000 8.862.000 7.701.000 9.442.000 12.323.000
Andre inntekter 0 100.000 113.000 0 60.000
Driftsinntekter 9.016.000 8.962.000 7.814.000 9.442.000 12.383.000
Varekostnad 0 0 0 -20.000 -73.000
Lønninger -5.119.000 -4.552.000 -4.605.000 -5.648.000 -6.917.000
Avskrivning -177.000 -231.000 -246.000 -273.000 -276.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.007.000 -4.133.000 -3.644.000 -3.538.000 -5.034.000
Driftskostnader -9.303.000 -8.916.000 -8.495.000 -9.479.000 -12.300.000
Driftsresultat -287.000 46.000 -680.000 -36.000 82.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -25.000 -49.000 -58.000 -65.000 -78.000
Finans -25.000 -48.000 -58.000 -64.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -311.000 -3.000 -738.000 -79.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 69.000 48.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 171.000 348.000 409.000 655.000 669.000
Sum varige driftsmidler 171.000 348.000 409.000 655.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 211.000 350.000 80.000 112.000
Sum anleggsmidler 351.000 559.000 759.000 804.000 829.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 845.000 814.000 847.000 1.368.000 2.831.000
Andre fordringer 29.000 186.000 161.000 121.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 989.000 682.000 1.195.000 686.000
Sum omløpsmidler 1.276.000 1.989.000 1.690.000 2.684.000 3.672.000
Sum eiendeler 1.627.000 2.548.000 2.449.000 3.488.000 4.501.000
Sum opptjent egenkapital -688.000 -377.000 -374.000 433.000 512.000
Sum egenkapital -88.000 223.000 -174.000 633.000 712.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 411.000 695.000 1.103.000 585.000 538.000
Leverandørgjeld 197.000 659.000 561.000 360.000 873.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 622.000 503.000 497.000 582.000 884.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 485.000 467.000 462.000 1.328.000 1.495.000
Sum kortsiktig gjeld 1.304.000 1.629.000 1.520.000 2.270.000 3.251.000
Sum gjeld og egenkapital 1.627.000 2.547.000 2.449.000 3.488.000 4.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 360.000 170.000 414.000 421.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.1 1.2 1.2
Soliditet -5.4 8.8 -7.1 18.1 15.8
Resultatgrad -3.2 0.5 -8.7 -0.4 0.7
Rentedekningsgrad -11.5 0.9 -11.7 -0.5 1.1
Gjeldsgrad -19.5 10.4 -15.1 4.5 5.3
Total kapitalrentabilitet -17.6 1.8 -27.8 -1.0 1.9
Signatur
18.09.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex