Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemix AS
Juridisk navn:  Telemix AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75126000
Postboks 104 Mellomvika 13 Fax: 75126010
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 941921280
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/19/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.62%
Resultat  
  
86.18%
Egenkapital  
  
-2.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.715.000 15.314.000 14.135.000 17.442.000 14.528.000
Resultat: -76.000 -550.000 -403.000 906.000 245.000
Egenkapital: 2.457.000 2.515.000 2.904.000 3.220.000 2.860.000
Regnskap for  Telemix AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.715.000 15.314.000 14.135.000 17.442.000 14.528.000
Driftskostnader -15.806.000 -16.005.000 -14.467.000 -16.424.000 -14.361.000
Driftsresultat -91.000 -692.000 -332.000 1.019.000 168.000
Finansinntekter 109.000 219.000 12.000 12.000 214.000
Finanskostnader -94.000 -77.000 -83.000 -124.000 -138.000
Finans 15.000 142.000 -71.000 -112.000 76.000
Resultat før skatt -76.000 -550.000 -403.000 906.000 245.000
Skattekostnad 18.000 160.000 87.000 -248.000 -12.000
Årsresultat -58.000 -389.000 -316.000 658.000 233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.057.000 2.252.000 1.651.000 1.638.000 2.035.000
Sum omløpsmidler 6.169.000 6.081.000 5.341.000 7.589.000 5.788.000
Sum eiendeler 8.226.000 8.333.000 6.992.000 9.227.000 7.823.000
Sum opptjent egenkapital 1.985.000 2.043.000 2.432.000 2.748.000 2.389.000
Sum egenkapital 2.457.000 2.515.000 2.904.000 3.220.000 2.860.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 2.567.000 1.425.000 1.725.000 2.025.000
Sum kortsiktig gjeld 3.753.000 3.251.000 2.663.000 4.282.000 2.937.000
Sum gjeld og egenkapital 8.227.000 8.333.000 6.992.000 9.227.000 7.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.764.000 13.492.000 12.961.000 16.625.000 13.950.000
Andre inntekter -48.000 1.821.000 1.174.000 817.000 578.000
Driftsinntekter 15.715.000 15.314.000 14.135.000 17.442.000 14.528.000
Varekostnad -6.101.000 -7.208.000 -6.170.000 -8.331.000 -6.967.000
Lønninger -6.999.000 -6.240.000 -6.041.000 -5.340.000 -4.490.000
Avskrivning -373.000 -315.000 -236.000 -235.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.333.000 -2.242.000 -2.020.000 -2.518.000 -2.678.000
Driftskostnader -15.806.000 -16.005.000 -14.467.000 -16.424.000 -14.361.000
Driftsresultat -91.000 -692.000 -332.000 1.019.000 168.000
Finansinntekter 109.000 219.000 12.000 12.000 214.000
Finanskostnader -94.000 -77.000 -83.000 -124.000 -138.000
Finans 15.000 142.000 -71.000 -112.000 76.000
Konsernbidrag 0 0 0 -298.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 -389.000 -316.000 658.000 233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 387.000 369.000 209.000 122.000 260.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 326.000 471.000 281.000 286.000 0
Driftsløsøre 504.000 571.000 309.000 354.000 875.000
Sum varige driftsmidler 830.000 1.043.000 590.000 641.000 875.000
Sum finansielle anleggsmidler 840.000 840.000 852.000 876.000 900.000
Sum anleggsmidler 2.057.000 2.252.000 1.651.000 1.638.000 2.035.000
Varebeholdning 1.523.000 1.525.000 1.646.000 1.364.000 1.541.000
Kundefordringer 3.165.000 3.214.000 2.592.000 2.874.000 3.324.000
Andre fordringer 780.000 -7.000 83.000 72.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 701.000 1.349.000 1.019.000 3.278.000 761.000
Sum omløpsmidler 6.169.000 6.081.000 5.341.000 7.589.000 5.788.000
Sum eiendeler 8.226.000 8.333.000 6.992.000 9.227.000 7.823.000
Sum opptjent egenkapital 1.985.000 2.043.000 2.432.000 2.748.000 2.389.000
Sum egenkapital 2.457.000 2.515.000 2.904.000 3.220.000 2.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 300.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 2.567.000 1.425.000 1.725.000 2.025.000
Leverandørgjeld 1.008.000 1.237.000 754.000 1.859.000 1.291.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.043.000 912.000 888.000 1.070.000 514.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.701.000 1.102.000 1.021.000 1.352.000 832.000
Sum kortsiktig gjeld 3.753.000 3.251.000 2.663.000 4.282.000 2.937.000
Sum gjeld og egenkapital 8.227.000 8.333.000 6.992.000 9.227.000 7.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.416.000 2.830.000 2.678.000 3.307.000 2.851.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2 1.8 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5
Soliditet 29.9 30.2 41.5 34.9 36.6
Resultatgrad -0.6 -4.5 -2.3 5.8 1.2
Rentedekningsgrad 8.3 2.8
Gjeldsgrad 2.3 2.3 1.4 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 0.2 -5.7 -4.6 11.2 4.9
Signatur
16.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2017
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
STEVIK STÅLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex