Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Telemark Mineralvann AS
Juridisk navn:  Telemark Mineralvann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90879803
Postboks 28 Merdevegen 12 Fax:
2329 Vang på Hedmarken 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 916671261
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.22%
Resultat  
  
-89.23%
Egenkapital  
  
64.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.186.000 3.179.000 2.969.000 2.818.000 3.070.000
Resultat: 35.000 325.000 108.000 131.000 -59.000
Egenkapital: 89.000 54.000 -258.000 -366.000 -497.000
Regnskap for  Telemark Mineralvann AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.186.000 3.179.000 2.969.000 2.818.000 3.070.000
Driftskostnader -2.792.000 -2.492.000 -2.463.000 -2.183.000 -2.769.000
Driftsresultat 394.000 687.000 506.000 636.000 302.000
Finansinntekter 13.000 14.000 14.000 12.000 24.000
Finanskostnader -371.000 -375.000 -412.000 -516.000 -385.000
Finans -358.000 -361.000 -398.000 -504.000 -361.000
Resultat før skatt 35.000 325.000 108.000 131.000 -59.000
Skattekostnad 0 -13.000 0 0 0
Årsresultat 35.000 312.000 108.000 131.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.827.000 8.977.000 9.184.000 9.561.000 9.318.000
Sum omløpsmidler 498.000 486.000 392.000 475.000 807.000
Sum eiendeler 9.325.000 9.463.000 9.576.000 10.036.000 10.125.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 -146.000 -458.000 -566.000 -697.000
Sum egenkapital 89.000 54.000 -258.000 -366.000 -497.000
Sum langsiktig gjeld 8.931.000 9.234.000 9.706.000 10.146.000 10.386.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 176.000 129.000 256.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 9.324.000 9.464.000 9.577.000 10.036.000 10.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 741.000 754.000 681.000 613.000 537.000
Andre inntekter 2.445.000 2.425.000 2.288.000 2.205.000 2.533.000
Driftsinntekter 3.186.000 3.179.000 2.969.000 2.818.000 3.070.000
Varekostnad -619.000 -495.000 -477.000 -351.000 -447.000
Lønninger -999.000 -1.032.000 -895.000 -777.000 -701.000
Avskrivning -176.000 -209.000 -381.000 -394.000 -533.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -998.000 -756.000 -609.000 -661.000 -1.088.000
Driftskostnader -2.792.000 -2.492.000 -2.463.000 -2.183.000 -2.769.000
Driftsresultat 394.000 687.000 506.000 636.000 302.000
Finansinntekter 13.000 14.000 14.000 12.000 24.000
Finanskostnader -371.000 -375.000 -412.000 -516.000 -385.000
Finans -358.000 -361.000 -398.000 -504.000 -361.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 312.000 108.000 131.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.850.000 7.864.000 7.879.000 8.050.000 8.223.000
Maskiner anlegg 22.000 0 12.000 23.000 0
Driftsløsøre 68.000 228.000 411.000 609.000 819.000
Sum varige driftsmidler 7.940.000 8.093.000 8.302.000 8.683.000 9.042.000
Sum finansielle anleggsmidler 887.000 885.000 883.000 879.000 277.000
Sum anleggsmidler 8.827.000 8.977.000 9.184.000 9.561.000 9.318.000
Varebeholdning 186.000 279.000 167.000 268.000 166.000
Kundefordringer 100.000 90.000 85.000 94.000 55.000
Andre fordringer 49.000 53.000 64.000 39.000 521.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 162.000 65.000 75.000 73.000 65.000
Sum omløpsmidler 498.000 486.000 392.000 475.000 807.000
Sum eiendeler 9.325.000 9.463.000 9.576.000 10.036.000 10.125.000
Sum opptjent egenkapital -111.000 -146.000 -458.000 -566.000 -697.000
Sum egenkapital 89.000 54.000 -258.000 -366.000 -497.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.931.000 9.234.000 9.706.000 10.146.000 10.386.000
Leverandørgjeld 153.000 54.000 51.000 39.000 131.000
Betalbar skatt 0 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 100.000 60.000 37.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 9.000 17.000 180.000 0
Sum kortsiktig gjeld 304.000 176.000 129.000 256.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 9.324.000 9.464.000 9.577.000 10.036.000 10.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 194.000 310.000 263.000 219.000 571.000
Likviditetsgrad 1 1 2.8 3 1.9 3.4
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.7 0.9 2.8
Soliditet 1 0.6 -2.7 -3.6 -4.9
Resultatgrad 12.4 21.6 1 22.6 9.8
Rentedekningsgrad 1.1 1.8 1.2 1.3 0.8
Gjeldsgrad 103.8 174.3 -38.1 -28.4 -21.4
Total kapitalrentabilitet 4.4 7.4 5.4 6.5 3.2
Signatur
14.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex