Telemark Kjøtt As
Juridisk navn:  Telemark Kjøtt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22550300
C/O Holta Invest As Postboks 1248 Vika Tinnegrendvegen 93 Fax:
0110 Oslo 3683 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 912505251
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/17/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98.62%
Resultat  
  
98.8%
Egenkapital  
  
-0.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.000 3.414.000 5.620.000 4.679.000 3.879.000
Resultat: -72.000 -6.014.000 -2.950.000 -2.832.000 -964.000
Egenkapital: -10.731.000 -10.659.000 -4.645.000 -1.695.000 -576.000
Regnskap for  Telemark Kjøtt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.000 3.414.000 5.620.000 4.679.000 3.879.000
Driftskostnader -118.000 -9.409.000 -8.297.000 -7.357.000 -4.814.000
Driftsresultat -71.000 -5.995.000 -2.678.000 -2.679.000 -935.000
Finansinntekter 0 3.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -23.000 -278.000 -154.000 -30.000
Finans -1.000 -20.000 -273.000 -153.000 -30.000
Resultat før skatt -72.000 -6.014.000 -2.950.000 -2.832.000 -964.000
Skattekostnad 0 0 0 -287.000 287.000
Årsresultat -72.000 -6.014.000 -2.950.000 -3.119.000 -677.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 137.000 4.526.000 5.096.000 952.000
Sum omløpsmidler 289.000 195.000 737.000 1.254.000 1.078.000
Sum eiendeler 289.000 332.000 5.263.000 6.350.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -12.931.000 -12.859.000 -6.845.000 -3.895.000 -776.000
Sum egenkapital -10.731.000 -10.659.000 -4.645.000 -1.695.000 -576.000
Sum langsiktig gjeld 6.866.000 6.766.000 5.753.000 4.696.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 4.154.000 4.225.000 4.155.000 3.348.000 2.482.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 332.000 5.263.000 6.349.000 2.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -16.000 3.414.000 5.620.000 4.679.000 3.879.000
Andre inntekter 63.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 47.000 3.414.000 5.620.000 4.679.000 3.879.000
Varekostnad 0 -2.000.000 -3.641.000 -3.547.000 -2.468.000
Lønninger 0 -1.842.000 -2.357.000 -2.066.000 -1.604.000
Avskrivning 0 -492.000 -666.000 -474.000 -63.000
Nedskrivning 0 -3.898.000 0 0 0
Andre driftskostnader -118.000 -1.177.000 -1.633.000 -1.270.000 -679.000
Driftskostnader -118.000 -9.409.000 -8.297.000 -7.357.000 -4.814.000
Driftsresultat -71.000 -5.995.000 -2.678.000 -2.679.000 -935.000
Finansinntekter 0 3.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -23.000 -278.000 -154.000 -30.000
Finans -1.000 -20.000 -273.000 -153.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -6.014.000 -2.950.000 -3.119.000 -677.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 287.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 137.000 219.000 301.000 0
Driftsløsøre 0 0 4.307.000 4.795.000 513.000
Sum varige driftsmidler 0 137.000 4.526.000 5.096.000 513.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 152.000
Sum anleggsmidler 0 137.000 4.526.000 5.096.000 952.000
Varebeholdning 0 0 195.000 136.000 161.000
Kundefordringer 0 136.000 389.000 413.000 395.000
Andre fordringer 5.000 7.000 59.000 101.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 284.000 52.000 94.000 604.000 451.000
Sum omløpsmidler 289.000 195.000 737.000 1.254.000 1.078.000
Sum eiendeler 289.000 332.000 5.263.000 6.350.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -12.931.000 -12.859.000 -6.845.000 -3.895.000 -776.000
Sum egenkapital -10.731.000 -10.659.000 -4.645.000 -1.695.000 -576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.866.000 6.766.000 5.753.000 4.696.000 125.000
Leverandørgjeld 20.000 31.000 170.000 436.000 128.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 179.000 147.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.134.000 4.194.000 3.806.000 2.765.000 2.237.000
Sum kortsiktig gjeld 4.154.000 4.225.000 4.155.000 3.348.000 2.482.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 332.000 5.263.000 6.349.000 2.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.865.000 -4.030.000 -3.418.000 -2.094.000 -1.404.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.2 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.4 0.4
Soliditet -3713.1 -3210.5 -88.3 -26.7 -28.4
Resultatgrad -151.1 -175.6 -47.7 -57.3 -24.1
Rentedekningsgrad -260.7 -9.6 -17.4 -31.2
Gjeldsgrad -2.1 -4.7 -4.5
Total kapitalrentabilitet -24.6 -1804.8 -50.8 -42.2 -46.0
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex