Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Technet AS
Juridisk navn:  Technet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33485999
Postboks 2105 Stubberød Elveveien 34 Fax: 33485998
3255 Larvik 3262 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 981400615
Aksjekapital: 319.053 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 12/12/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.87%
Resultat  
  
12.84%
Egenkapital  
  
-2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.467.000 30.959.000 30.335.000 22.778.000 21.467.000
Resultat: 3.534.000 3.132.000 4.722.000 1.432.000 2.474.000
Egenkapital: 5.661.000 5.828.000 6.042.000 5.128.000 4.314.000
Regnskap for  Technet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.467.000 30.959.000 30.335.000 22.778.000 21.467.000
Driftskostnader -28.930.000 -27.817.000 -25.598.000 -21.339.000 -19.006.000
Driftsresultat 3.537.000 3.142.000 4.736.000 1.439.000 2.461.000
Finansinntekter 14.000 -5.000 -9.000 -7.000 13.000
Finanskostnader -17.000 -5.000 -6.000 0 -1.000
Finans -3.000 -10.000 -15.000 -7.000 12.000
Resultat før skatt 3.534.000 3.132.000 4.722.000 1.432.000 2.474.000
Skattekostnad -191.000 -156.000 -617.000 116.000 -240.000
Årsresultat 3.342.000 2.976.000 4.105.000 1.548.000 2.234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.107.000 3.485.000 3.055.000 3.257.000 2.226.000
Sum omløpsmidler 12.105.000 10.028.000 10.737.000 6.479.000 7.234.000
Sum eiendeler 14.212.000 13.513.000 13.792.000 9.736.000 9.460.000
Sum opptjent egenkapital 4.011.000 4.178.000 4.392.000 3.478.000 2.664.000
Sum egenkapital 5.661.000 5.828.000 6.042.000 5.128.000 4.314.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.552.000 7.685.000 7.750.000 4.608.000 5.147.000
Sum gjeld og egenkapital 14.213.000 13.513.000 13.792.000 9.736.000 9.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.467.000 30.959.000 30.335.000 22.758.000 21.424.000
Andre inntekter 0 0 0 20.000 43.000
Driftsinntekter 32.467.000 30.959.000 30.335.000 22.778.000 21.467.000
Varekostnad -8.943.000 -8.556.000 -8.684.000 -5.461.000 -6.250.000
Lønninger -14.839.000 -14.554.000 -12.882.000 -12.089.000 -9.514.000
Avskrivning -1.494.000 -1.294.000 -1.113.000 -948.000 -727.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.654.000 -3.413.000 -2.919.000 -2.841.000 -2.515.000
Driftskostnader -28.930.000 -27.817.000 -25.598.000 -21.339.000 -19.006.000
Driftsresultat 3.537.000 3.142.000 4.736.000 1.439.000 2.461.000
Finansinntekter 14.000 -5.000 -9.000 -7.000 13.000
Finanskostnader -17.000 -5.000 -6.000 0 -1.000
Finans -3.000 -10.000 -15.000 -7.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.510.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.342.000 2.976.000 4.105.000 1.548.000 2.234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 44.000 111.000 178.000 0 0
Sum Immatrielle midler 158.000 274.000 497.000 935.000 819.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.950.000 3.211.000 2.558.000 2.322.000 1.407.000
Sum varige driftsmidler 1.950.000 3.211.000 2.558.000 2.322.000 1.407.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.107.000 3.485.000 3.055.000 3.257.000 2.226.000
Varebeholdning 28.000 36.000 27.000 21.000 36.000
Kundefordringer 2.021.000 2.497.000 2.548.000 2.667.000 1.171.000
Andre fordringer 3.049.000 3.175.000 2.518.000 2.333.000 2.159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.007.000 4.320.000 5.644.000 1.457.000 3.869.000
Sum omløpsmidler 12.105.000 10.028.000 10.737.000 6.479.000 7.234.000
Sum eiendeler 14.212.000 13.513.000 13.792.000 9.736.000 9.460.000
Sum opptjent egenkapital 4.011.000 4.178.000 4.392.000 3.478.000 2.664.000
Sum egenkapital 5.661.000 5.828.000 6.042.000 5.128.000 4.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.012.000 922.000 1.216.000 810.000 728.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.971.000 2.068.000 1.963.000 1.937.000 1.324.000
Utbytte -3.510.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.058.000 1.505.000 1.380.000 1.128.000 1.095.000
Sum kortsiktig gjeld 8.552.000 7.685.000 7.750.000 4.608.000 5.147.000
Sum gjeld og egenkapital 14.213.000 13.513.000 13.792.000 9.736.000 9.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.553.000 2.343.000 2.987.000 1.871.000 2.087.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
Soliditet 39.8 43.1 43.8 52.7 45.6
Resultatgrad 10.9 10.1 15.6 6.3 11.5
Rentedekningsgrad 208.1 628.4 789.3 2474.0
Gjeldsgrad 1.5 1.3 1.3 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 2 23.2 34.3 14.7 26.1
Signatur
31.01.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
STEEN TORE
JOHANNESSEN ROY THOMAS
Prokurister
31.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex