Tb Transport AS
Juridisk navn:  Tb Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94195491
Postboks 201 Fax:
2241 Magnor 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 937755821
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/1/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.75%
Resultat  
  
-118.82%
Egenkapital  
  
-7.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.865.000 2.735.000 2.628.000 3.267.000 3.900.000
Resultat: -32.000 170.000 -126.000 50.000 311.000
Egenkapital: 393.000 425.000 255.000 382.000 331.000
Regnskap for  Tb Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.865.000 2.735.000 2.628.000 3.267.000 3.900.000
Driftskostnader -2.907.000 -2.564.000 -2.748.000 -3.200.000 -3.582.000
Driftsresultat -42.000 171.000 -120.000 67.000 318.000
Finansinntekter 20.000 18.000 18.000 25.000 26.000
Finanskostnader -10.000 -18.000 -24.000 -42.000 -33.000
Finans 10.000 0 -6.000 -17.000 -7.000
Resultat før skatt -32.000 170.000 -126.000 50.000 311.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 170.000 -126.000 50.000 311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 625.000 859.000 1.092.000 1.251.000 938.000
Sum omløpsmidler 448.000 360.000 291.000 581.000 640.000
Sum eiendeler 1.073.000 1.219.000 1.383.000 1.832.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 325.000 155.000 282.000 231.000
Sum egenkapital 393.000 425.000 255.000 382.000 331.000
Sum langsiktig gjeld 214.000 323.000 708.000 1.002.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 471.000 420.000 449.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 1.072.000 1.219.000 1.383.000 1.833.000 1.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.865.000 2.735.000 2.529.000 3.267.000 3.900.000
Andre inntekter 0 0 100.000 0 0
Driftsinntekter 2.865.000 2.735.000 2.628.000 3.267.000 3.900.000
Varekostnad 0 0 0 -28.000 -25.000
Lønninger -1.248.000 -1.188.000 -1.168.000 -1.164.000 -1.269.000
Avskrivning -196.000 -196.000 -196.000 -171.000 -198.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.463.000 -1.180.000 -1.384.000 -1.837.000 -2.090.000
Driftskostnader -2.907.000 -2.564.000 -2.748.000 -3.200.000 -3.582.000
Driftsresultat -42.000 171.000 -120.000 67.000 318.000
Finansinntekter 20.000 18.000 18.000 25.000 26.000
Finanskostnader -10.000 -18.000 -24.000 -42.000 -33.000
Finans 10.000 0 -6.000 -17.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 170.000 -126.000 50.000 311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 613.000 809.000 1.005.000 1.102.000 913.000
Sum varige driftsmidler 613.000 809.000 1.005.000 1.102.000 913.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 49.000 87.000 149.000 25.000
Sum anleggsmidler 625.000 859.000 1.092.000 1.251.000 938.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 176.000 197.000 100.000 225.000 238.000
Andre fordringer 97.000 101.000 116.000 156.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 174.000 63.000 74.000 200.000 294.000
Sum omløpsmidler 448.000 360.000 291.000 581.000 640.000
Sum eiendeler 1.073.000 1.219.000 1.383.000 1.832.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 293.000 325.000 155.000 282.000 231.000
Sum egenkapital 393.000 425.000 255.000 382.000 331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 214.000 323.000 708.000 1.002.000 815.000
Leverandørgjeld 158.000 187.000 158.000 188.000 181.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 49.000 44.000 45.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 235.000 219.000 216.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 471.000 420.000 449.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 1.072.000 1.219.000 1.383.000 1.833.000 1.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.000 -111.000 -129.000 132.000 208.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.7 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.7 1.3 1.5
Soliditet 36.7 34.9 18.4 20.8 21.0
Resultatgrad -1.5 6.3 -4.6 2.1 8.2
Rentedekningsgrad -4.2 9.5 2.2 10.4
Gjeldsgrad 1.7 1.9 4.4 3.8 3.8
Total kapitalrentabilitet -2.1 15.5 -7.4 5.0 21.8
Signatur
08.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2010
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex