Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxibusser Alta AS
Juridisk navn:  Taxibusser Alta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91893278
Postboks 1040 Løkkeveien 8 Fax: 78445085
9503 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 958906994
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.15%
Resultat  
  
-54.09%
Egenkapital  
  
18.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.077.000 4.344.000 4.009.000 4.034.000 4.001.000
Resultat: 146.000 318.000 211.000 -196.000 577.000
Egenkapital: 935.000 789.000 755.000 986.000 1.182.000
Regnskap for  Taxibusser Alta AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.077.000 4.344.000 4.009.000 4.034.000 4.001.000
Driftskostnader -3.924.000 -4.000.000 -3.773.000 -4.206.000 -3.416.000
Driftsresultat 153.000 344.000 235.000 -172.000 585.000
Finansinntekter 36.000 18.000 12.000 11.000 8.000
Finanskostnader -43.000 -44.000 -36.000 -33.000 -16.000
Finans -7.000 -26.000 -24.000 -22.000 -8.000
Resultat før skatt 146.000 318.000 211.000 -196.000 577.000
Skattekostnad 0 -65.000 -22.000 0 -125.000
Årsresultat 146.000 253.000 189.000 -196.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 747.000 1.347.000 653.000 1.301.000 537.000
Sum omløpsmidler 1.578.000 2.158.000 1.696.000 859.000 1.526.000
Sum eiendeler 2.325.000 3.505.000 2.349.000 2.160.000 2.063.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 689.000 655.000 886.000 1.082.000
Sum egenkapital 935.000 789.000 755.000 986.000 1.182.000
Sum langsiktig gjeld 959.000 1.240.000 624.000 775.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 432.000 1.476.000 969.000 399.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 2.326.000 3.505.000 2.348.000 2.160.000 2.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.077.000 4.335.000 4.009.000 4.034.000 4.001.000
Andre inntekter 0 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.077.000 4.344.000 4.009.000 4.034.000 4.001.000
Varekostnad -185.000 -118.000 -40.000 -60.000 -29.000
Lønninger -2.102.000 -2.168.000 -2.066.000 -2.620.000 -2.047.000
Avskrivning -435.000 -443.000 -314.000 -250.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.202.000 -1.271.000 -1.353.000 -1.276.000 -1.276.000
Driftskostnader -3.924.000 -4.000.000 -3.773.000 -4.206.000 -3.416.000
Driftsresultat 153.000 344.000 235.000 -172.000 585.000
Finansinntekter 36.000 18.000 12.000 11.000 8.000
Finanskostnader -43.000 -44.000 -36.000 -33.000 -16.000
Finans -7.000 -26.000 -24.000 -22.000 -8.000
Konsernbidrag 0 -219.000 -70.000 0 0
Utbytte 0 0 -350.000 0 0
Årsresultat 146.000 253.000 189.000 -196.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 12.000 19.000 19.000 26.000
Driftsløsøre 685.000 1.335.000 634.000 985.000 222.000
Sum varige driftsmidler 685.000 1.347.000 653.000 1.005.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 296.000 290.000
Sum anleggsmidler 747.000 1.347.000 653.000 1.301.000 537.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.003.000 1.776.000 1.366.000 722.000 937.000
Andre fordringer 0 264.000 54.000 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 576.000 117.000 277.000 137.000 573.000
Sum omløpsmidler 1.578.000 2.158.000 1.696.000 859.000 1.526.000
Sum eiendeler 2.325.000 3.505.000 2.349.000 2.160.000 2.063.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 689.000 655.000 886.000 1.082.000
Sum egenkapital 935.000 789.000 755.000 986.000 1.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 27.000 48.000 70.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 959.000 1.240.000 624.000 775.000 120.000
Leverandørgjeld 79.000 187.000 322.000 6.000 56.000
Betalbar skatt 63.000 0 0 0 125.000
Skyldig offentlige avgifter 92.000 332.000 60.000 114.000 104.000
Utbytte 0 0 -350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 957.000 237.000 279.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 432.000 1.476.000 969.000 399.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 2.326.000 3.505.000 2.348.000 2.160.000 2.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.146.000 682.000 727.000 460.000 764.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1.5 1.8 2.2 2.0
Likviditetsgrad 2 3.7 1.5 1.8 2.2 2.1
Soliditet 40.2 22.5 32.2 45.6 57.3
Resultatgrad 3.8 7.9 5.9 -4.3 14.6
Rentedekningsgrad 3.6 7.8 6.5 -5.2 37.1
Gjeldsgrad 1.5 3.4 2.1 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.1 10.3 10.5 -7.5 28.7
Signatur
27.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
NÅR STYRET BESTÅR AV ET MEDLEM TEGNES SELSKAPETS FIRMA AV
DETTE MEDLEM.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex