Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxi 1 AS
Juridisk navn:  Taxi 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 05501
Postboks 2420 Drotningsvik Janaflaten 10 Fax: 55500038
5834 Bergen 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987061480
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 109
Etableringsdato: 7/7/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.1%
Resultat  
  
-40.66%
Egenkapital  
  
646.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 70.051.000 49.645.000 42.448.000 41.055.000 38.552.000
Resultat: 1.325.000 2.233.000 182.000 470.000 -1.081.000
Egenkapital: 1.120.000 -205.000 -2.438.000 -2.326.000 -2.779.000
Regnskap for  Taxi 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 70.051.000 49.645.000 42.448.000 41.055.000 38.552.000
Driftskostnader -68.252.000 -47.029.000 -41.786.000 -40.030.000 -39.046.000
Driftsresultat 1.800.000 2.616.000 664.000 1.026.000 -494.000
Finansinntekter 4.000 36.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -480.000 -419.000 -488.000 -559.000 -594.000
Finans -476.000 -383.000 -482.000 -554.000 -588.000
Resultat før skatt 1.325.000 2.233.000 182.000 470.000 -1.081.000
Skattekostnad 0 0 0 2.000 0
Årsresultat 1.325.000 2.233.000 182.000 472.000 -1.081.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.138.000 16.234.000 10.580.000 8.353.000 9.007.000
Sum omløpsmidler 7.550.000 6.685.000 5.153.000 3.557.000 2.746.000
Sum eiendeler 26.688.000 22.919.000 15.733.000 11.910.000 11.753.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -1.309.000 -3.542.000 -3.430.000 -3.883.000
Sum egenkapital 1.120.000 -205.000 -2.438.000 -2.326.000 -2.779.000
Sum langsiktig gjeld 12.524.000 14.107.000 8.611.000 4.518.000 5.872.000
Sum kortsiktig gjeld 13.045.000 9.017.000 9.561.000 9.719.000 8.660.000
Sum gjeld og egenkapital 26.689.000 22.919.000 15.734.000 11.911.000 11.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.947.000 48.910.000 42.232.000 40.976.000 38.071.000
Andre inntekter 1.104.000 735.000 217.000 79.000 482.000
Driftsinntekter 70.051.000 49.645.000 42.448.000 41.055.000 38.552.000
Varekostnad -12.190.000 -3.154.000 -2.146.000 -1.826.000 -3.044.000
Lønninger -34.425.000 -28.327.000 -25.869.000 -25.836.000 -24.753.000
Avskrivning -3.152.000 -3.371.000 -2.874.000 -2.779.000 -2.551.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.485.000 -12.177.000 -10.897.000 -9.589.000 -8.698.000
Driftskostnader -68.252.000 -47.029.000 -41.786.000 -40.030.000 -39.046.000
Driftsresultat 1.800.000 2.616.000 664.000 1.026.000 -494.000
Finansinntekter 4.000 36.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -480.000 -419.000 -488.000 -559.000 -594.000
Finans -476.000 -383.000 -482.000 -554.000 -588.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.325.000 2.233.000 182.000 472.000 -1.081.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 25.000 44.000 64.000 40.000 7.000
Driftsløsøre 14.985.000 14.358.000 10.458.000 8.254.000 8.941.000
Sum varige driftsmidler 15.010.000 14.402.000 10.521.000 8.294.000 8.947.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.128.000 1.833.000 59.000 59.000 60.000
Sum anleggsmidler 19.138.000 16.234.000 10.580.000 8.353.000 9.007.000
Varebeholdning 298.000 225.000 236.000 225.000 225.000
Kundefordringer 1.157.000 1.064.000 211.000 530.000 628.000
Andre fordringer 1.619.000 1.584.000 2.552.000 2.135.000 1.517.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.477.000 3.812.000 2.155.000 667.000 375.000
Sum omløpsmidler 7.550.000 6.685.000 5.153.000 3.557.000 2.746.000
Sum eiendeler 26.688.000 22.919.000 15.733.000 11.910.000 11.753.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -1.309.000 -3.542.000 -3.430.000 -3.883.000
Sum egenkapital 1.120.000 -205.000 -2.438.000 -2.326.000 -2.779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.649.000 575.000
Sum langsiktig gjeld 12.524.000 14.107.000 8.611.000 4.518.000 5.872.000
Leverandørgjeld 4.794.000 2.471.000 3.399.000 2.436.000 2.817.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.366.000 1.573.000 2.298.000 2.225.000 2.116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.884.000 4.973.000 3.863.000 3.409.000 3.153.000
Sum kortsiktig gjeld 13.045.000 9.017.000 9.561.000 9.719.000 8.660.000
Sum gjeld og egenkapital 26.689.000 22.919.000 15.734.000 11.911.000 11.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.495.000 -2.332.000 -4.408.000 -6.162.000 -5.914.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.5 0.3 0.3
Soliditet 4.2 -0.9 -15.5 -19.5 -23.6
Resultatgrad 2.6 5.3 1.6 2.5 -1.3
Rentedekningsgrad 3.8 6.2 1.4 1.8 -0.8
Gjeldsgrad 22.8 -112.8 -7.5 -6.1 -5.2
Total kapitalrentabilitet 6.8 11.6 4.3 8.7 -4.2
Signatur
01.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex