Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taxi Østfold AS
Juridisk navn:  Taxi Østfold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69362610
Råkollveien 107 Råkollveien 107 Fax: 69362666
1664 Rolvsøy 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 966420847
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lervik Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
-2.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -1.000
Egenkapital: 136.000 140.000 144.000 148.000 153.000
Regnskap for  Taxi Østfold AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -4.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 2.000
Resultat før skatt -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 144.000 144.000 153.000 152.000 161.000
Sum eiendeler 144.000 144.000 153.000 152.000 161.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -10.000 -6.000 -2.000 3.000
Sum egenkapital 136.000 140.000 144.000 148.000 153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 4.000 9.000 4.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 144.000 153.000 152.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -5.000 -4.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -4.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -4.000 -4.000 -5.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 144.000 153.000 152.000 161.000
Sum omløpsmidler 144.000 144.000 153.000 152.000 161.000
Sum eiendeler 144.000 144.000 153.000 152.000 161.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -10.000 -6.000 -2.000 3.000
Sum egenkapital 136.000 140.000 144.000 148.000 153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 4.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 4.000 9.000 4.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 145.000 144.000 153.000 152.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 135.000 140.000 144.000 148.000 152.000
Likviditetsgrad 1 1 3 1 3 17.9
Likviditetsgrad 2 1 3 1 3 17.9
Soliditet 93.8 97.2 94.1 97.4 94.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.4 -3.5 -2.6 -2.6 -1.2
Signatur
18.02.2020
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2020
STYRETS FORMANN OG NESTFORMANN I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex