Taugbøl Bil Og Maskin Innehaver May Helen Bergersen
Juridisk navn:  Taugbøl Bil Og Maskin Innehaver May Helen Bergersen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62888600
Postboks 1217 Gaupevegen 1A Fax: 62888605
2206 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 871219222
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.75%
Resultat  
  
50.15%
Egenkapital  
  
5.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.245.000 46.809.000 68.062.000 59.929.000
Resultat: 1.482.000 987.000 1.994.000 2.685.000
Egenkapital: 9.565.000 9.099.000 9.781.000 9.691.000
Regnskap for  Taugbøl Bil Og Maskin Innehaver May Helen Bergersen
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.245.000 46.809.000 68.062.000 59.929.000
Driftskostnader -40.537.000 -45.437.000 -65.696.000 -56.903.000
Driftsresultat 1.708.000 1.372.000 2.366.000 3.026.000
Finansinntekter 22.000 3.000 13.000 4.000
Finanskostnader -249.000 -387.000 -386.000 -344.000
Finans -227.000 -384.000 -373.000 -340.000
Resultat før skatt 1.482.000 987.000 1.994.000 2.685.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.482.000 987.000 1.994.000 2.685.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.748.000 6.109.000 6.367.000 5.869.000
Sum omløpsmidler 10.231.000 10.485.000 13.329.000 15.236.000
Sum eiendeler 15.979.000 16.594.000 19.696.000 21.105.000
Sum opptjent egenkapital 9.565.000 9.099.000 9.781.000 9.691.000
Sum egenkapital 9.565.000 9.099.000 9.781.000 9.691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 270.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 6.414.000 7.495.000 9.644.000 10.878.000
Sum gjeld og egenkapital 15.979.000 16.594.000 19.695.000 21.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.245.000 46.809.000 68.062.000 59.929.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 42.245.000 46.809.000 68.062.000 59.929.000
Varekostnad -31.955.000 -37.098.000 -56.567.000 -48.111.000
Lønninger -4.857.000 -4.792.000 -5.202.000 -5.225.000
Avskrivning -394.000 -341.000 -321.000 -358.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.331.000 -3.206.000 -3.606.000 -3.209.000
Driftskostnader -40.537.000 -45.437.000 -65.696.000 -56.903.000
Driftsresultat 1.708.000 1.372.000 2.366.000 3.026.000
Finansinntekter 22.000 3.000 13.000 4.000
Finanskostnader -249.000 -387.000 -386.000 -344.000
Finans -227.000 -384.000 -373.000 -340.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.482.000 987.000 1.994.000 2.685.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.468.000 5.726.000 5.504.000 5.722.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 280.000 383.000 863.000 147.000
Sum varige driftsmidler 5.748.000 6.109.000 6.367.000 5.869.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.748.000 6.109.000 6.367.000 5.869.000
Varebeholdning 7.745.000 8.136.000 10.532.000 12.761.000
Kundefordringer 847.000 529.000 776.000 840.000
Andre fordringer 1.012.000 1.166.000 514.000 622.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 627.000 654.000 1.507.000 1.013.000
Sum omløpsmidler 10.231.000 10.485.000 13.329.000 15.236.000
Sum eiendeler 15.979.000 16.594.000 19.696.000 21.105.000
Sum opptjent egenkapital 9.565.000 9.099.000 9.781.000 9.691.000
Sum egenkapital 9.565.000 9.099.000 9.781.000 9.691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.173.000 5.146.000 6.257.000 4.624.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 270.000 537.000
Leverandørgjeld 616.000 899.000 958.000 3.255.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 922.000 761.000 1.655.000 2.043.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 703.000 689.000 775.000 956.000
Sum kortsiktig gjeld 6.414.000 7.495.000 9.644.000 10.878.000
Sum gjeld og egenkapital 15.979.000 16.594.000 19.695.000 21.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.817.000 2.990.000 3.685.000 4.358.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.3
Soliditet 59.9 54.8 49.7 45.9
Resultatgrad 4 2.9 3.5 5.0
Rentedekningsgrad 6.9 3.5 6.1 8.8
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 10.8 8.3 12.1 14.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex