Tappeluft Opplevelser AS
Juridisk navn:  Tappeluft Opplevelser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97598094
Rivarbuktveien 52 Rivarbuktveien 52 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 891219342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/29/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordlys Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
830.99%
Egenkapital  
  
41.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.120.000 1.060.000 1.121.000 966.000 1.248.000
Resultat: 661.000 71.000 -84.000 -231.000 -80.000
Egenkapital: -928.000 -1.589.000 -1.660.000 -1.576.000 -1.345.000
Regnskap for  Tappeluft Opplevelser AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.120.000 1.060.000 1.121.000 966.000 1.248.000
Driftskostnader -1.297.000 -785.000 -941.000 -948.000 -1.265.000
Driftsresultat 823.000 274.000 181.000 18.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -161.000 -203.000 -266.000 -249.000 -64.000
Finans -161.000 -203.000 -266.000 -249.000 -64.000
Resultat før skatt 661.000 71.000 -84.000 -231.000 -80.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 661.000 71.000 -84.000 -231.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.932.000 3.112.000 3.533.000 3.566.000 3.657.000
Sum omløpsmidler 481.000 57.000 108.000 108.000 312.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.169.000 3.641.000 3.674.000 3.969.000
Sum opptjent egenkapital -1.040.000 -1.701.000 -1.772.000 -1.688.000 -1.457.000
Sum egenkapital -928.000 -1.589.000 -1.660.000 -1.576.000 -1.345.000
Sum langsiktig gjeld 3.914.000 4.571.000 4.955.000 5.016.000 5.067.000
Sum kortsiktig gjeld 427.000 188.000 346.000 235.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.170.000 3.641.000 3.675.000 3.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.120.000 1.060.000 1.048.000 692.000 948.000
Andre inntekter 0 0 73.000 274.000 300.000
Driftsinntekter 2.120.000 1.060.000 1.121.000 966.000 1.248.000
Varekostnad -26.000 -14.000 -204.000 -80.000 -152.000
Lønninger -390.000 -16.000 -2.000 -149.000 -255.000
Avskrivning -449.000 -418.000 -431.000 -423.000 -436.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -432.000 -337.000 -304.000 -296.000 -422.000
Driftskostnader -1.297.000 -785.000 -941.000 -948.000 -1.265.000
Driftsresultat 823.000 274.000 181.000 18.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -161.000 -203.000 -266.000 -249.000 -64.000
Finans -161.000 -203.000 -266.000 -249.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 661.000 71.000 -84.000 -231.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.647.000 2.679.000 2.923.000 2.863.000 3.032.000
Maskiner anlegg 0 0 0 747.000 943.000
Driftsløsøre 285.000 433.000 609.000 -44.000 -318.000
Sum varige driftsmidler 2.932.000 3.112.000 3.533.000 3.566.000 3.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.932.000 3.112.000 3.533.000 3.566.000 3.657.000
Varebeholdning 43.000 40.000 37.000 45.000 47.000
Kundefordringer 61.000 0 61.000 6.000 103.000
Andre fordringer 3.000 13.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 373.000 4.000 8.000 54.000 159.000
Sum omløpsmidler 481.000 57.000 108.000 108.000 312.000
Sum eiendeler 3.413.000 3.169.000 3.641.000 3.674.000 3.969.000
Sum opptjent egenkapital -1.040.000 -1.701.000 -1.772.000 -1.688.000 -1.457.000
Sum egenkapital -928.000 -1.589.000 -1.660.000 -1.576.000 -1.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.914.000 4.571.000 4.955.000 5.016.000 5.067.000
Leverandørgjeld 46.000 72.000 266.000 132.000 106.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 319.000 86.000 54.000 27.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 30.000 26.000 76.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 427.000 188.000 346.000 235.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 3.413.000 3.170.000 3.641.000 3.675.000 3.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 -131.000 -238.000 -127.000 65.000
Likviditetsgrad 1 1 0.3 0.3 0.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.1 0.2 0.3 1.1
Soliditet -27.2 -50.1 -45.6 -42.9 -33.9
Resultatgrad 38.8 25.8 16.1 1.9 -1.3
Rentedekningsgrad 5.1 1.3 0.7 0.1 -0.3
Gjeldsgrad -4.7 -3.2 -3.3 -4.0
Total kapitalrentabilitet 24.1 8.6 5 0.5 -0.4
Signatur
20.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex