Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tankers As
Juridisk navn:  Tankers As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306460
Skuteviksbodene 22 Skuteviksbodene 22 Fax: 55306461
5035 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998095794
Aksjekapital: 1.850.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.69%
Resultat  
  
47.77%
Egenkapital  
  
-33.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.898.000 5.760.000 8.320.000 7.364.000 6.690.000
Resultat: 1.423.000 963.000 2.066.000 1.797.000 1.571.000
Egenkapital: 4.024.000 6.054.000 5.964.000 4.744.000 6.426.000
Regnskap for  Tankers As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.898.000 5.760.000 8.320.000 7.364.000 6.690.000
Driftskostnader -1.477.000 -4.687.000 -5.890.000 -4.984.000 -4.327.000
Driftsresultat 1.421.000 1.073.000 2.429.000 2.381.000 2.363.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 9.000 73.000
Finanskostnader -1.000 -112.000 -366.000 -592.000 -866.000
Finans 1.000 -110.000 -363.000 -583.000 -793.000
Resultat før skatt 1.423.000 963.000 2.066.000 1.797.000 1.571.000
Skattekostnad -303.000 -872.000 -847.000 -479.000 -424.000
Årsresultat 1.119.000 91.000 1.219.000 1.319.000 1.147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.310.000 5.540.000 9.760.000 13.980.000 18.597.000
Sum omløpsmidler 383.000 1.741.000 2.834.000 3.852.000 7.353.000
Sum eiendeler 4.693.000 7.281.000 12.594.000 17.832.000 25.950.000
Sum opptjent egenkapital 2.174.000 1.554.000 1.464.000 244.000 -1.074.000
Sum egenkapital 4.024.000 6.054.000 5.964.000 4.744.000 6.426.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.950.000 10.431.000 15.750.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 1.227.000 1.681.000 2.656.000 3.774.000
Sum gjeld og egenkapital 4.693.000 7.281.000 12.595.000 17.831.000 25.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.898.000 5.760.000 8.320.000 7.364.000 6.690.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.898.000 5.760.000 8.320.000 7.364.000 6.690.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.230.000 -4.220.000 -4.220.000 -4.220.000 -4.220.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -467.000 -1.670.000 -764.000 -107.000
Driftskostnader -1.477.000 -4.687.000 -5.890.000 -4.984.000 -4.327.000
Driftsresultat 1.421.000 1.073.000 2.429.000 2.381.000 2.363.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 9.000 73.000
Finanskostnader -1.000 -112.000 -366.000 -592.000 -866.000
Finans 1.000 -110.000 -363.000 -583.000 -793.000
Konsernbidrag -1.119.000 -91.000 -1.219.000 -244.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.119.000 91.000 1.219.000 1.319.000 1.147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 397.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.310.000 5.540.000 9.760.000 13.980.000 18.200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.310.000 5.540.000 9.760.000 13.980.000 18.597.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 344.000 346.000 851.000 710.000 710.000
Andre fordringer 0 0 40.000 2.559.000 5.216.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 1.395.000 1.943.000 583.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 383.000 1.741.000 2.834.000 3.852.000 7.353.000
Sum eiendeler 4.693.000 7.281.000 12.594.000 17.832.000 25.950.000
Sum opptjent egenkapital 2.174.000 1.554.000 1.464.000 244.000 -1.074.000
Sum egenkapital 4.024.000 6.054.000 5.964.000 4.744.000 6.426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 81.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.950.000 10.431.000 15.750.000
Leverandørgjeld 15.000 0 0 718.000 0
Betalbar skatt 303.000 872.000 928.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 126.000 170.000 37.000 993.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 228.000 582.000 1.901.000 2.782.000
Sum kortsiktig gjeld 669.000 1.227.000 1.681.000 2.656.000 3.774.000
Sum gjeld og egenkapital 4.693.000 7.281.000 12.595.000 17.831.000 25.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -286.000 514.000 1.153.000 1.196.000 3.579.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.4 1.7 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1.4 1.7 1.5 2.0
Soliditet 85.7 83.1 47.4 26.6 24.8
Resultatgrad 4 18.6 29.2 32.3 35.3
Rentedekningsgrad 1 9.6 6.6 4.0 2.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 1.1 2.8 3.0
Total kapitalrentabilitet 30.3 14.8 19.3 13.4 9.4
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex