Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tanker Engineering AS
Juridisk navn:  Tanker Engineering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22441515
Oda Krohgs Gate 2 Oda Krohgs Gate 2 Fax: 22111610
1515 Moss 1515 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 934802098
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/1979 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7633.33%
Egenkapital  
  
-36.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.000 0 1.298.000 100.000 834.000
Resultat: -696.000 -9.000 1.066.000 -422.000 -424.000
Egenkapital: 1.669.000 2.628.000 3.092.000 2.836.000 3.369.000
Regnskap for  Tanker Engineering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.000 0 1.298.000 100.000 834.000
Driftskostnader -160.000 -130.000 -199.000 -271.000 -553.000
Driftsresultat -124.000 -130.000 1.099.000 -170.000 282.000
Finansinntekter -526.000 191.000 -32.000 90.000 -677.000
Finanskostnader -46.000 -71.000 0 -342.000 -30.000
Finans -572.000 120.000 -32.000 -252.000 -707.000
Resultat før skatt -696.000 -9.000 1.066.000 -422.000 -424.000
Skattekostnad 36.000 46.000 -310.000 288.000 42.000
Årsresultat -659.000 37.000 756.000 -133.000 -382.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 252.000 162.000 162.000 2.514.000 2.474.000
Sum omløpsmidler 2.030.000 3.305.000 3.871.000 1.167.000 1.799.000
Sum eiendeler 2.282.000 3.467.000 4.033.000 3.681.000 4.273.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 2.428.000 2.892.000 2.636.000 3.169.000
Sum egenkapital 1.669.000 2.628.000 3.092.000 2.836.000 3.369.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 224.000 270.000 0 248.000
Sum kortsiktig gjeld 424.000 614.000 671.000 846.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 2.281.000 3.466.000 4.033.000 3.682.000 4.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 0 0 100.000 834.000
Andre inntekter 0 0 1.298.000 0 0
Driftsinntekter 36.000 0 1.298.000 100.000 834.000
Varekostnad 0 0 0 0 -175.000
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -129.000 -198.000 -270.000 -377.000
Driftskostnader -160.000 -130.000 -199.000 -271.000 -553.000
Driftsresultat -124.000 -130.000 1.099.000 -170.000 282.000
Finansinntekter -526.000 191.000 -32.000 90.000 -677.000
Finanskostnader -46.000 -71.000 0 -342.000 -30.000
Finans -572.000 120.000 -32.000 -252.000 -707.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -500.000 -500.000 -400.000 -300.000
Årsresultat -659.000 37.000 756.000 -133.000 -382.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 40.000 0
Fast eiendom 0 0 0 2.312.000 2.312.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000
Sum varige driftsmidler 162.000 162.000 162.000 2.474.000 2.474.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 252.000 162.000 162.000 2.514.000 2.474.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 34.000 24.000 24.000 8.000
Sum investeringer 1.768.000 2.140.000 1.433.000 1.131.000 1.633.000
Kasse, bank 262.000 1.131.000 2.414.000 13.000 158.000
Sum omløpsmidler 2.030.000 3.305.000 3.871.000 1.167.000 1.799.000
Sum eiendeler 2.282.000 3.467.000 4.033.000 3.681.000 4.273.000
Sum opptjent egenkapital 1.469.000 2.428.000 2.892.000 2.636.000 3.169.000
Sum egenkapital 1.669.000 2.628.000 3.092.000 2.836.000 3.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 188.000 224.000 270.000 0 248.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 188.000 224.000 270.000 0 248.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 120.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 2.000 16.000 16.000 78.000
Utbytte -300.000 -500.000 -500.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 112.000 112.000 155.000 430.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 424.000 614.000 671.000 846.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 2.281.000 3.466.000 4.033.000 3.682.000 4.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.606.000 2.691.000 3.200.000 321.000 1.143.000
Likviditetsgrad 1 4.8 5.4 5.8 1.4 2.7
Likviditetsgrad 2 4.8 5.4 5.8 1.4 2.8
Soliditet 73.2 75.8 76.7 77.0 78.8
Resultatgrad -344.4 84.7 -170.0 33.8
Rentedekningsgrad -2.7 -1.8 -0.2 -13.2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -28.5 1.8 26.5 -2.2 -9.2
Signatur
06.10.2011
HARALD NORALF AARSETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex