Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tana Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Tana Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78927771
Maskevarreveien 5 Maskevarreveien 5 Fax:
9845 Tana 9845 Tana
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Deatnu Tana
Org.nr: 960684915
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/30/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.14%
Resultat  
  
-98.61%
Egenkapital  
  
-3.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.910.000 4.807.000 4.870.000 4.888.000 4.774.000
Resultat: 1.000 72.000 182.000 -57.000 151.000
Egenkapital: 926.000 955.000 900.000 1.021.000 1.062.000
Regnskap for  Tana Fysikalske Institutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.910.000 4.807.000 4.870.000 4.888.000 4.774.000
Driftskostnader -4.895.000 -4.703.000 -4.562.000 -4.896.000 -4.594.000
Driftsresultat 16.000 104.000 308.000 -8.000 180.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 1.000 0
Finanskostnader -17.000 -33.000 -126.000 -50.000 -29.000
Finans -15.000 -31.000 -126.000 -49.000 -29.000
Resultat før skatt 1.000 72.000 182.000 -57.000 151.000
Skattekostnad -29.000 -17.000 -102.000 16.000 -37.000
Årsresultat -28.000 56.000 79.000 -41.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 775.000 971.000 1.351.000 1.140.000 1.611.000
Sum omløpsmidler 993.000 1.062.000 958.000 832.000 500.000
Sum eiendeler 1.768.000 2.033.000 2.309.000 1.972.000 2.111.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 755.000 700.000 821.000 862.000
Sum egenkapital 926.000 955.000 900.000 1.021.000 1.062.000
Sum langsiktig gjeld 267.000 414.000 870.000 456.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 663.000 538.000 496.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000 2.032.000 2.308.000 1.973.000 2.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.491.000 3.403.000 3.367.000 3.260.000 3.212.000
Andre inntekter 1.420.000 1.404.000 1.503.000 1.628.000 1.561.000
Driftsinntekter 4.910.000 4.807.000 4.870.000 4.888.000 4.774.000
Varekostnad -61.000 -54.000 -29.000 -30.000 -75.000
Lønninger -3.301.000 -3.138.000 -2.779.000 -3.292.000 -3.051.000
Avskrivning -299.000 -284.000 -367.000 -383.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.234.000 -1.227.000 -1.387.000 -1.191.000 -1.171.000
Driftskostnader -4.895.000 -4.703.000 -4.562.000 -4.896.000 -4.594.000
Driftsresultat 16.000 104.000 308.000 -8.000 180.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 1.000 0
Finanskostnader -17.000 -33.000 -126.000 -50.000 -29.000
Finans -15.000 -31.000 -126.000 -49.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 56.000 79.000 -41.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 754.000 946.000 1.351.000 1.075.000 1.600.000
Sum varige driftsmidler 754.000 946.000 1.351.000 1.075.000 1.600.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 24.000 0 65.000 11.000
Sum anleggsmidler 775.000 971.000 1.351.000 1.140.000 1.611.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 98.000 115.000 319.000 256.000 247.000
Andre fordringer 48.000 69.000 44.000 57.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 847.000 877.000 594.000 358.000 180.000
Sum omløpsmidler 993.000 1.062.000 958.000 832.000 500.000
Sum eiendeler 1.768.000 2.033.000 2.309.000 1.972.000 2.111.000
Sum opptjent egenkapital 726.000 755.000 700.000 821.000 862.000
Sum egenkapital 926.000 955.000 900.000 1.021.000 1.062.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 20.000 14.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 267.000 414.000 870.000 456.000 37.000
Leverandørgjeld 57.000 34.000 1.000 30.000 536.000
Betalbar skatt 36.000 31.000 96.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 117.000 104.000 111.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 352.000 481.000 337.000 349.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 663.000 538.000 496.000 1.012.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000 2.032.000 2.308.000 1.973.000 2.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 418.000 399.000 420.000 336.000 -512.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.8 1.7 0.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.8 1.7 0.5
Soliditet 52.4 4 3 51.7 50.3
Resultatgrad 0.3 2.2 6.3 -0.2 3.8
Rentedekningsgrad 0.9 3.2 2.4 -0.1 6.2
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.6 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 1 5.2 13.3 -0.4 8.5
Signatur
20.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex