Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tamek AS
Juridisk navn:  Tamek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22804700
Postboks 60 Farexveien 21 Lindeberg Fax: 22804701
2017 Frogner 2016 Frogner
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 935808316
Aksjekapital: 2.050.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 10/31/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5%
Resultat  
  
-362.89%
Egenkapital  
  
-16.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.571.000 29.021.000 45.858.000 36.172.000 21.511.000
Resultat: -1.764.000 671.000 5.642.000 3.158.000 -989.000
Egenkapital: 6.721.000 8.070.000 7.534.000 9.002.000 6.683.000
Regnskap for  Tamek AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.571.000 29.021.000 45.858.000 36.172.000 21.511.000
Driftskostnader -29.339.000 -28.260.000 -40.177.000 -32.801.000 -22.283.000
Driftsresultat -1.769.000 760.000 5.682.000 3.371.000 -772.000
Finansinntekter 88.000 10.000 8.000 13.000 28.000
Finanskostnader -84.000 -99.000 -48.000 -226.000 -246.000
Finans 4.000 -89.000 -40.000 -213.000 -218.000
Resultat før skatt -1.764.000 671.000 5.642.000 3.158.000 -989.000
Skattekostnad 416.000 -135.000 -1.426.000 -838.000 267.000
Årsresultat -1.348.000 536.000 4.216.000 2.319.000 -723.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.889.000 3.282.000 4.385.000 4.994.000 10.417.000
Sum omløpsmidler 18.039.000 24.017.000 15.466.000 14.854.000 10.864.000
Sum eiendeler 20.928.000 27.299.000 19.851.000 19.848.000 21.281.000
Sum opptjent egenkapital 4.249.000 5.597.000 5.061.000 6.530.000 4.211.000
Sum egenkapital 6.721.000 8.070.000 7.534.000 9.002.000 6.683.000
Sum langsiktig gjeld 10.080.000 10.080.000 0 176.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 4.127.000 9.150.000 12.317.000 10.670.000 14.110.000
Sum gjeld og egenkapital 20.929.000 27.300.000 19.851.000 19.849.000 21.281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.062.000 28.359.000 45.196.000 35.228.000 20.701.000
Andre inntekter 509.000 661.000 662.000 944.000 810.000
Driftsinntekter 27.571.000 29.021.000 45.858.000 36.172.000 21.511.000
Varekostnad -11.029.000 -10.231.000 -16.292.000 -14.091.000 -6.825.000
Lønninger -12.507.000 -11.937.000 -15.165.000 -13.602.000 -10.885.000
Avskrivning -972.000 -1.036.000 -1.040.000 -995.000 -856.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.305.000 -7.091.000 -7.341.000 -8.076.000 -5.521.000
Driftskostnader -29.339.000 -28.260.000 -40.177.000 -32.801.000 -22.283.000
Driftsresultat -1.769.000 760.000 5.682.000 3.371.000 -772.000
Finansinntekter 88.000 10.000 8.000 13.000 28.000
Finanskostnader -84.000 -99.000 -48.000 -226.000 -246.000
Finans 4.000 -89.000 -40.000 -213.000 -218.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.348.000 536.000 4.216.000 2.319.000 -723.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 575.000 159.000 293.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.350.000 1.860.000 2.550.000 3.244.000 3.741.000
Driftsløsøre 964.000 1.263.000 1.542.000 1.750.000 1.816.000
Sum varige driftsmidler 2.314.000 3.123.000 4.091.000 4.994.000 5.557.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 4.860.000
Sum anleggsmidler 2.889.000 3.282.000 4.385.000 4.994.000 10.417.000
Varebeholdning 11.034.000 8.782.000 6.425.000 7.911.000 4.424.000
Kundefordringer 3.210.000 14.211.000 2.877.000 6.207.000 3.973.000
Andre fordringer 400.000 678.000 320.000 312.000 2.134.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.394.000 346.000 5.844.000 423.000 333.000
Sum omløpsmidler 18.039.000 24.017.000 15.466.000 14.854.000 10.864.000
Sum eiendeler 20.928.000 27.299.000 19.851.000 19.848.000 21.281.000
Sum opptjent egenkapital 4.249.000 5.597.000 5.061.000 6.530.000 4.211.000
Sum egenkapital 6.721.000 8.070.000 7.534.000 9.002.000 6.683.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 176.000 368.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.877.000 0 4.454.000 9.383.000
Sum langsiktig gjeld 10.080.000 10.080.000 0 176.000 487.000
Leverandørgjeld 1.806.000 4.283.000 1.479.000 2.308.000 2.811.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.031.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.215.000 754.000 1.389.000 1.226.000 733.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.106.000 1.235.000 9.449.000 1.651.000 1.183.000
Sum kortsiktig gjeld 4.127.000 9.150.000 12.317.000 10.670.000 14.110.000
Sum gjeld og egenkapital 20.929.000 27.300.000 19.851.000 19.849.000 21.281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.912.000 14.867.000 3.149.000 4.184.000 -3.246.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.6 1.3 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 0.7 0.7 0.5
Soliditet 32.1 29.6 3 45.4 31.4
Resultatgrad -6.4 2.6 12.4 9.3 -3.6
Rentedekningsgrad -21.1 7.7 118.4 15.0 -3.0
Gjeldsgrad 2.1 2.4 1.6 1.2 2.2
Total kapitalrentabilitet 2.8 28.7 17.0 -3.5
Signatur
30.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex