Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Taller As
Juridisk navn:  Taller As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Harald Hårfagres Gate 12A Harald Hårfagres Gate 12A Fax:
0363 Oslo 363 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919494239
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/16/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55%
Resultat  
  
92%
Egenkapital  
  
-40%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 31.000 20.000
Resultat: -2.000 -25.000
Egenkapital: 3.000 5.000
Regnskap for  Taller As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 31.000 20.000
Driftskostnader -33.000 -45.000
Driftsresultat -2.000 -25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -2.000 -25.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -2.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 7.000 8.000
Sum eiendeler 7.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -25.000
Sum egenkapital 3.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 9.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 31.000 20.000
Driftsinntekter 31.000 20.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -11.000 -18.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -27.000
Driftskostnader -33.000 -45.000
Driftsresultat -2.000 -25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -2.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 7.000 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 5.000
Sum omløpsmidler 7.000 8.000
Sum eiendeler 7.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -25.000
Sum egenkapital 3.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 9.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 4.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2
Likviditetsgrad 2 1.8 2
Soliditet 42.9 55.6
Resultatgrad -6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 0.8
Total kapitalrentabilitet -28.6 -277.8
Signatur
01.09.2017
Prokurister
01.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
HEINING RASMUS SOLHAUG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex