Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tallassistenten Truls Thue
Juridisk navn:  Tallassistenten Truls Thue
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandviksveien 94A Sandviksveien 94A Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 917813981
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/3/2016
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
6.32%
Resultat  
  
-53.33%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 202.000 190.000 23.000
Resultat: 70.000 150.000 4.000
Egenkapital: -89.000 0 0
Regnskap for  Tallassistenten Truls Thue
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 202.000 190.000 23.000
Driftskostnader -132.000 -39.000 -19.000
Driftsresultat 70.000 150.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 70.000 150.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 70.000 150.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 0 0
Sum eiendeler 112.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -89.000 0 0
Sum egenkapital -89.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 112.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 202.000 190.000 23.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 202.000 190.000 23.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -42.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -39.000 -19.000
Driftskostnader -132.000 -39.000 -19.000
Driftsresultat 70.000 150.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 70.000 150.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 84.000 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 28.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 0 0
Sum eiendeler 112.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -89.000 0 0
Sum egenkapital -89.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 186.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 112.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -173.000 0 0
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0
Soliditet -79.5
Resultatgrad 34.7 78.9 17.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3
Total kapitalrentabilitet 62.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex