Tallaksen Invest As
Juridisk navn:  Tallaksen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48442110
Hunsfos Næringspark Hunsfos Næringspark Fax:
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 916552610
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/26/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.08%
Resultat  
  
-3.02%
Egenkapital  
  
55.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 5.703.000 4.318.000 2.083.000
Resultat: 385.000 397.000 -86.000
Egenkapital: 831.000 535.000 214.000
Regnskap for  Tallaksen Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.703.000 4.318.000 2.083.000
Driftskostnader -5.306.000 -3.906.000 -2.155.000
Driftsresultat 397.000 412.000 -72.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -15.000 -15.000
Finans -12.000 -15.000 -15.000
Resultat før skatt 385.000 397.000 -86.000
Skattekostnad -90.000 -76.000 0
Årsresultat 296.000 321.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 127.000 150.000
Sum omløpsmidler 1.630.000 1.195.000 709.000
Sum eiendeler 1.760.000 1.322.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 235.000 -86.000
Sum egenkapital 831.000 535.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 207.000 278.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 509.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.761.000 1.322.000 859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.703.000 4.318.000 2.083.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.703.000 4.318.000 2.083.000
Varekostnad -2.147.000 -1.759.000 -1.046.000
Lønninger -1.692.000 -1.083.000 -249.000
Avskrivning -41.000 -33.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.426.000 -1.031.000 -836.000
Driftskostnader -5.306.000 -3.906.000 -2.155.000
Driftsresultat 397.000 412.000 -72.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -15.000 -15.000
Finans -12.000 -15.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 296.000 321.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 19.000 0
Driftsløsøre 95.000 108.000 137.000
Sum varige driftsmidler 109.000 127.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 13.000
Sum anleggsmidler 130.000 127.000 150.000
Varebeholdning 148.000 159.000 172.000
Kundefordringer 263.000 105.000 142.000
Andre fordringer 211.000 32.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.009.000 900.000 377.000
Sum omløpsmidler 1.630.000 1.195.000 709.000
Sum eiendeler 1.760.000 1.322.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 235.000 -86.000
Sum egenkapital 831.000 535.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 207.000 278.000 330.000
Leverandørgjeld 129.000 48.000 163.000
Betalbar skatt 115.000 71.000 0
Skyldig offentlige avgifter 323.000 289.000 128.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 101.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 509.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.761.000 1.322.000 859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 907.000 686.000 394.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2.3
Likviditetsgrad 2 2 2 1.7
Soliditet 47.2 40.5 24.9
Resultatgrad 7 9.5 -3.5
Rentedekningsgrad 26.5 27.5 -4.8
Gjeldsgrad 1.1 1.5 3
Total kapitalrentabilitet 22.7 31.2 -8.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex