Tallak Bar As
Juridisk navn:  Tallak Bar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lystlundveien 3 Rambergveien 12 Fax:
3183 Horten 3115 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 996853675
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åsgårdstrand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95.83%
Egenkapital  
  
-0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 10.000 469.000 540.000 2.972.000
Resultat: -1.000 -24.000 94.000 64.000 -383.000
Egenkapital: -118.000 -117.000 -93.000 -86.000 -150.000
Regnskap for  Tallak Bar As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 10.000 469.000 540.000 2.972.000
Driftskostnader -1.000 -16.000 -355.000 -445.000 -3.329.000
Driftsresultat -1.000 -6.000 114.000 95.000 -356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -18.000 -19.000 -30.000 -27.000
Finans 0 -18.000 -19.000 -30.000 -27.000
Resultat før skatt -1.000 -24.000 94.000 64.000 -383.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -24.000 94.000 64.000 -383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 178.000
Sum omløpsmidler 194.000 204.000 402.000 220.000 444.000
Sum eiendeler 194.000 204.000 402.000 220.000 622.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -220.000 -196.000 -189.000 -253.000
Sum egenkapital -118.000 -117.000 -93.000 -86.000 -150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 312.000 321.000 495.000 306.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 204.000 402.000 220.000 622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 469.000 176.000 2.649.000
Andre inntekter 0 10.000 0 364.000 323.000
Driftsinntekter 0 10.000 469.000 540.000 2.972.000
Varekostnad 0 0 -119.000 -158.000 -1.322.000
Lønninger 0 0 0 2.000 -1.099.000
Avskrivning 0 0 0 0 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -16.000 -236.000 -289.000 -806.000
Driftskostnader -1.000 -16.000 -355.000 -445.000 -3.329.000
Driftsresultat -1.000 -6.000 114.000 95.000 -356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -18.000 -19.000 -30.000 -27.000
Finans 0 -18.000 -19.000 -30.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -24.000 94.000 64.000 -383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 178.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 178.000
Varebeholdning 0 0 0 0 158.000
Kundefordringer 0 0 0 0 47.000
Andre fordringer 193.000 193.000 382.000 203.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 11.000 20.000 17.000 164.000
Sum omløpsmidler 194.000 204.000 402.000 220.000 444.000
Sum eiendeler 194.000 204.000 402.000 220.000 622.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 -220.000 -196.000 -189.000 -253.000
Sum egenkapital -118.000 -117.000 -93.000 -86.000 -150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 14.000 194.000 0 187.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 13.000 118.000 239.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 307.000 307.000 288.000 188.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 321.000 495.000 306.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 194.000 204.000 402.000 220.000 622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -118.000 -117.000 -93.000 -86.000 -328.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.8 0.8 0.4
Soliditet -60.8 -57.4 -23.1 -39.1 -24.1
Resultatgrad 24.3 17.6 -12.0
Rentedekningsgrad -0.3 6 3.2 -13.2
Gjeldsgrad -2.6 -2.7 -5.3 -3.6 -5.1
Total kapitalrentabilitet -0.5 -2.9 28.4 43.2 -57.2
Signatur
30.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex