Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tallak
Juridisk navn:  Tallak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92265909
Røggevegen 1 Røggevegen 1 Fax:
3560 Hemsedal 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 991413073
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/12/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.49%
Resultat  
  
-565.12%
Egenkapital  
  
-119.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 104.000 462.000 480.000 668.000 664.000
Resultat: -200.000 43.000 -68.000 -89.000 -53.000
Egenkapital: -367.000 -167.000 -210.000 -142.000 -53.000
Regnskap for  Tallak
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 104.000 462.000 480.000 668.000 664.000
Driftskostnader -302.000 -419.000 -548.000 -742.000 -707.000
Driftsresultat -198.000 44.000 -68.000 -74.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -15.000 -10.000
Finans -2.000 -1.000 0 -15.000 -9.000
Resultat før skatt -200.000 43.000 -68.000 -89.000 -53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -200.000 43.000 -68.000 -89.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 175.000 219.000 251.000 314.000
Sum omløpsmidler 3.000 9.000 107.000 158.000 80.000
Sum eiendeler 132.000 184.000 326.000 409.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -367.000 -167.000 -210.000 -142.000 -53.000
Sum egenkapital -367.000 -167.000 -210.000 -142.000 -53.000
Sum langsiktig gjeld 0 68.000 185.000 222.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 499.000 283.000 350.000 329.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 184.000 325.000 409.000 394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.000 462.000 480.000 668.000 664.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 104.000 462.000 480.000 668.000 664.000
Varekostnad -22.000 -9.000 0 -9.000 0
Lønninger -3.000 -71.000 -201.000 -345.000 -405.000
Avskrivning -32.000 -44.000 -55.000 -63.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -295.000 -292.000 -325.000 -302.000
Driftskostnader -302.000 -419.000 -548.000 -742.000 -707.000
Driftsresultat -198.000 44.000 -68.000 -74.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -15.000 -10.000
Finans -2.000 -1.000 0 -15.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -200.000 43.000 -68.000 -89.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 129.000 14.000 219.000 251.000 0
Driftsløsøre 0 161.000 0 0 314.000
Sum varige driftsmidler 129.000 175.000 219.000 251.000 314.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 175.000 219.000 251.000 314.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 100.000 63.000 80.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 7.000 95.000 0
Sum omløpsmidler 3.000 9.000 107.000 158.000 80.000
Sum eiendeler 132.000 184.000 326.000 409.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -367.000 -167.000 -210.000 -142.000 -53.000
Sum egenkapital -367.000 -167.000 -210.000 -142.000 -53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 68.000 185.000 222.000 393.000
Leverandørgjeld 8.000 0 22.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -8.000 -17.000 28.000 30.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 498.000 300.000 300.000 299.000 0
Sum kortsiktig gjeld 499.000 283.000 350.000 329.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 132.000 184.000 325.000 409.000 394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -496.000 -274.000 -243.000 -171.000 26.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.0 0.3 0.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.4 0.5 1.5
Soliditet -278.0 -90.8 -64.6 -34.7 -13.5
Resultatgrad -190.4 9.5 -14.2 -11.1 -6.5
Rentedekningsgrad -99.0 44.0 -4.9 -4.2
Gjeldsgrad -1.4 -2.1 -2.5 -3.9 -8.4
Total kapitalrentabilitet -150.0 23.9 -20.9 -18.1 -10.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex