Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tall & Administrasjon As
Juridisk navn:  Tall & Administrasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41013571
C/O Oslo Regnskapskontor As Rådhusgata 28 C/O Oslo Regnskapskontor As Rådhusgata 28 Fax:
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914553016
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/18/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 890.000 704.000 735.000 19.000
Resultat: 0 572.000 -193.000 16.000 -23.000
Egenkapital: 308.000 308.000 -176.000 17.000 1.000
Regnskap for  Tall & Administrasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 890.000 704.000 735.000 19.000
Driftskostnader 0 -316.000 -890.000 -718.000 -42.000
Driftsresultat 0 574.000 -186.000 17.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -7.000 -1.000 0
Finans 0 -2.000 -7.000 -1.000 0
Resultat før skatt 0 572.000 -193.000 16.000 -23.000
Skattekostnad 0 -88.000 0 0 0
Årsresultat 0 484.000 -193.000 16.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 446.000 446.000 0 60.000 19.000
Sum omløpsmidler 250.000 250.000 62.000 208.000 25.000
Sum eiendeler 696.000 696.000 62.000 268.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 278.000 -206.000 -13.000 -29.000
Sum egenkapital 308.000 308.000 -176.000 17.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 389.000 389.000 239.000 251.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000 697.000 63.000 268.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 890.000 704.000 735.000 19.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 890.000 704.000 735.000 19.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -8.000 -565.000 -411.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -308.000 -325.000 -307.000 -42.000
Driftskostnader 0 -316.000 -890.000 -718.000 -42.000
Driftsresultat 0 574.000 -186.000 17.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -7.000 -1.000 0
Finans 0 -2.000 -7.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 484.000 -193.000 16.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 446.000 446.000 0 60.000 19.000
Sum anleggsmidler 446.000 446.000 0 60.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 195.000 195.000 98.000 179.000 19.000
Andre fordringer 20.000 20.000 -51.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 35.000 15.000 30.000 6.000
Sum omløpsmidler 250.000 250.000 62.000 208.000 25.000
Sum eiendeler 696.000 696.000 62.000 268.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 278.000 278.000 -206.000 -13.000 -29.000
Sum egenkapital 308.000 308.000 -176.000 17.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 61.000 61.000 40.000 19.000 43.000
Betalbar skatt 88.000 88.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 204.000 204.000 163.000 196.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 36.000 36.000 36.000 0
Sum kortsiktig gjeld 389.000 389.000 239.000 251.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 697.000 697.000 63.000 268.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -139.000 -139.000 -177.000 -43.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.3 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.3 0.9 0.6
Soliditet 44.2 44.2 -279.4 6.3 2.3
Resultatgrad 64.5 -26.4 2.3 -121.1
Rentedekningsgrad 2 -26.6 17.0
Gjeldsgrad 1.3 1.3 -1.4 14.8 43.0
Total kapitalrentabilitet 0 82.4 -295.2 6.3 -52.3
Signatur
15.12.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
TØRBAKKEN STIG HARALD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex