Tall I Orden AS
Juridisk navn:  Tall I Orden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90886816
Ormøybakken 13 Ormøybakken 13 Fax:
0198 Oslo 198 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988834092
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2005 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.53%
Resultat  
  
13.1%
Egenkapital  
  
20.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.281.000 1.159.000 1.172.000 1.130.000 212.000
Resultat: 259.000 229.000 184.000 157.000 -14.000
Egenkapital: 93.000 77.000 57.000 137.000 18.000
Regnskap for  Tall I Orden AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.281.000 1.159.000 1.172.000 1.130.000 212.000
Driftskostnader -1.039.000 -947.000 -988.000 -968.000 -223.000
Driftsresultat 242.000 212.000 184.000 162.000 -11.000
Finansinntekter 16.000 17.000 0 -5.000 -3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 16.000 17.000 0 -5.000 -3.000
Resultat før skatt 259.000 229.000 184.000 157.000 -14.000
Skattekostnad -53.000 -49.000 -44.000 -38.000 0
Årsresultat 205.000 180.000 140.000 119.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 594.000 550.000 482.000 450.000 133.000
Sum eiendeler 594.000 550.000 482.000 450.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 47.000 27.000 107.000 -12.000
Sum egenkapital 93.000 77.000 57.000 137.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 501.000 472.000 425.000 313.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 594.000 549.000 482.000 450.000 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.281.000 1.159.000 1.172.000 1.130.000 212.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.281.000 1.159.000 1.172.000 1.130.000 212.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -884.000 -803.000 -853.000 -844.000 -176.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -144.000 -135.000 -124.000 -47.000
Driftskostnader -1.039.000 -947.000 -988.000 -968.000 -223.000
Driftsresultat 242.000 212.000 184.000 162.000 -11.000
Finansinntekter 16.000 17.000 0 -5.000 -3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 16.000 17.000 0 -5.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -190.000 -160.000 -120.000 0 0
Årsresultat 205.000 180.000 140.000 119.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 94.000 106.000 112.000 91.000 81.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 33.000 17.000 1.000 1.000 6.000
Kasse, bank 467.000 426.000 369.000 359.000 46.000
Sum omløpsmidler 594.000 550.000 482.000 450.000 133.000
Sum eiendeler 594.000 550.000 482.000 450.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 47.000 27.000 107.000 -12.000
Sum egenkapital 93.000 77.000 57.000 137.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000 0
Betalbar skatt 53.000 49.000 44.000 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 134.000 133.000 155.000 58.000
Utbytte -190.000 -160.000 -120.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 129.000 128.000 115.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 501.000 472.000 425.000 313.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 594.000 549.000 482.000 450.000 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 78.000 57.000 137.000 17.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.4 1.2
Soliditet 15.7 1 11.8 30.4 13.4
Resultatgrad 18.9 18.3 15.7 14.3 -5.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.4 6.1 7.5 2.3 6.4
Total kapitalrentabilitet 43.4 41.7 38.2 34.9 -10.4
Signatur
21.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex