Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tall As
Juridisk navn:  Tall As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32838890
Industriveien 22 Industriveien 22 Fax:
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 938675457
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/1985 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
173.49%
Resultat  
  
19.23%
Egenkapital  
  
318.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.940.000 1.075.000 0 0 0
Resultat: 465.000 390.000 -1.000 -1.000 2.000
Egenkapital: 477.000 114.000 114.000 115.000 216.000
Regnskap for  Tall As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.940.000 1.075.000 0 0 0
Driftskostnader -2.475.000 -685.000 -2.000 -2.000 0
Driftsresultat 465.000 389.000 -2.000 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 0 2.000
Resultat før skatt 465.000 390.000 -1.000 -1.000 2.000
Skattekostnad -103.000 -89.000 0 0 -1.000
Årsresultat 362.000 301.000 -1.000 -1.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 709.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 840.000 1.106.000 261.000 312.000 314.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.106.000 261.000 312.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 14.000 14.000 15.000 116.000
Sum egenkapital 477.000 114.000 114.000 115.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.069.000 992.000 148.000 198.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.549.000 1.106.000 262.000 313.000 314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.940.000 1.075.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.940.000 1.075.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.995.000 -606.000 0 0 0
Avskrivning -149.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.000 -79.000 -2.000 -2.000 0
Driftskostnader -2.475.000 -685.000 -2.000 -2.000 0
Driftsresultat 465.000 389.000 -2.000 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Årsresultat 362.000 301.000 -1.000 -1.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 609.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 609.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 709.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 343.000 420.000 0 0 0
Andre fordringer 11.000 56.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 486.000 629.000 261.000 312.000 314.000
Sum omløpsmidler 840.000 1.106.000 261.000 312.000 314.000
Sum eiendeler 1.549.000 1.106.000 261.000 312.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 14.000 14.000 15.000 116.000
Sum egenkapital 477.000 114.000 114.000 115.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 38.000 0 0 0
Betalbar skatt 100.000 89.000 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 429.000 310.000 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 516.000 254.000 148.000 198.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 1.069.000 992.000 148.000 198.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.549.000 1.106.000 262.000 313.000 314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -229.000 114.000 113.000 114.000 216.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1.8 1.6 3.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.8 1.6 3.3
Soliditet 30.8 10.3 43.5 36.7 68.8
Resultatgrad 15.8 36.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 8.7 1.3 1.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 3 35.2 -0.4 -0.3 0.6
Signatur
23.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2020
PROKURA
KRISTOFFERSEN ENGEVIK KRISTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex