Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Talbor AS
Juridisk navn:  Talbor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181110
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181111
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 938711380
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/26/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.58%
Resultat  
  
-31.63%
Egenkapital  
  
66.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 78.077.000 88.304.000 62.320.000 78.496.000 67.429.000
Resultat: 20.100.000 29.401.000 18.797.000 31.512.000 19.834.000
Egenkapital: 26.500.000 15.955.000 19.603.000 21.629.000 21.207.000
Regnskap for  Talbor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 78.077.000 88.304.000 62.320.000 78.496.000 67.429.000
Driftskostnader -54.863.000 -56.924.000 -42.361.000 -45.984.000 -46.839.000
Driftsresultat 23.213.000 31.380.000 19.958.000 32.512.000 20.589.000
Finansinntekter 759.000 1.716.000 3.057.000 3.351.000 206.000
Finanskostnader -3.872.000 -3.695.000 -4.219.000 -4.351.000 -961.000
Finans -3.113.000 -1.979.000 -1.162.000 -1.000.000 -755.000
Resultat før skatt 20.100.000 29.401.000 18.797.000 31.512.000 19.834.000
Skattekostnad -4.426.000 -6.377.000 -4.074.000 -7.449.000 -4.406.000
Årsresultat 15.675.000 23.024.000 14.723.000 24.063.000 15.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.943.000 79.890.000 89.133.000 176.995.000 68.213.000
Sum omløpsmidler 97.204.000 116.764.000 108.693.000 44.809.000 25.699.000
Sum eiendeler 172.147.000 196.654.000 197.826.000 221.804.000 93.912.000
Sum opptjent egenkapital 13.679.000 3.134.000 6.781.000 8.807.000 8.385.000
Sum egenkapital 26.500.000 15.955.000 19.603.000 21.629.000 21.207.000
Sum langsiktig gjeld 123.446.000 135.169.000 147.438.000 148.653.000 43.697.000
Sum kortsiktig gjeld 22.201.000 45.529.000 30.786.000 51.522.000 29.008.000
Sum gjeld og egenkapital 172.147.000 196.653.000 197.826.000 221.803.000 93.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.077.000 88.304.000 62.320.000 75.496.000 67.429.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000.000 0
Driftsinntekter 78.077.000 88.304.000 62.320.000 78.496.000 67.429.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.538.000 -22.904.000 -16.808.000 -20.692.000 -18.127.000
Avskrivning -10.632.000 -10.507.000 -8.782.000 -7.837.000 -7.422.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.686.000 -9.703.000 -6.834.000 -8.646.000 -8.795.000
Driftskostnader -54.863.000 -56.924.000 -42.361.000 -45.984.000 -46.839.000
Driftsresultat 23.213.000 31.380.000 19.958.000 32.512.000 20.589.000
Finansinntekter 759.000 1.716.000 3.057.000 3.351.000 206.000
Finanskostnader -3.872.000 -3.695.000 -4.219.000 -4.351.000 -961.000
Finans -3.113.000 -1.979.000 -1.162.000 -1.000.000 -755.000
Konsernbidrag -10.545.000 3.647.000 2.026.000 -422.000 923.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.675.000 23.024.000 14.723.000 24.063.000 15.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.386.000 39.494.000 42.603.000 17.852.000 19.313.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.633.000 8.988.000 10.639.000 10.617.000 8.231.000
Sum varige driftsmidler 38.557.000 40.396.000 46.530.000 50.992.000 48.900.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 108.152.000 0
Sum anleggsmidler 74.943.000 79.890.000 89.133.000 176.995.000 68.213.000
Varebeholdning 920.000 1.110.000 768.000 828.000 851.000
Kundefordringer 0 0 0 0 375.000
Andre fordringer 91.349.000 110.283.000 104.991.000 4.298.000 456.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.936.000 5.371.000 2.934.000 39.682.000 2.873.000
Sum omløpsmidler 97.204.000 116.764.000 108.693.000 44.809.000 25.699.000
Sum eiendeler 172.147.000 196.654.000 197.826.000 221.804.000 93.912.000
Sum opptjent egenkapital 13.679.000 3.134.000 6.781.000 8.807.000 8.385.000
Sum egenkapital 26.500.000 15.955.000 19.603.000 21.629.000 21.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.614.000 8.641.000 10.231.000 11.445.000 12.027.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 123.446.000 135.169.000 147.438.000 148.653.000 43.697.000
Leverandørgjeld 2.176.000 1.812.000 1.833.000 597.000 1.393.000
Betalbar skatt 4.006.000 0 0 150.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.345.000 7.225.000 5.019.000 6.250.000 4.894.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.674.000 36.492.000 23.934.000 33.864.000 22.721.000
Sum kortsiktig gjeld 22.201.000 45.529.000 30.786.000 51.522.000 29.008.000
Sum gjeld og egenkapital 172.147.000 196.653.000 197.826.000 221.803.000 93.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.003.000 71.235.000 77.907.000 -6.713.000 -3.309.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.6 3.5 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 4.3 2.5 3.5 0.9 0.9
Soliditet 15.4 8.1 9.9 9.8 22.6
Resultatgrad 29.7 35.5 3 41.4 30.5
Rentedekningsgrad 6 8.5 4.7 7.5 21.6
Gjeldsgrad 5.5 11.3 9.1 9.3 3.4
Total kapitalrentabilitet 13.9 16.8 11.6 16.2 22.1
Signatur
22.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex