Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst & Tjenester As
Juridisk navn:  Takst & Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62531618
Sælidvegen 2B Sælidvegen 2B Fax:
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 913112466
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hamar Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.72%
Resultat  
  
-25.52%
Egenkapital  
  
-17.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 932.000 1.161.000 708.000 710.000 671.000
Resultat: 686.000 921.000 486.000 505.000 474.000
Egenkapital: 34.000 41.000 34.000 35.000 36.000
Regnskap for  Takst & Tjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 932.000 1.161.000 708.000 710.000 671.000
Driftskostnader -248.000 -241.000 -223.000 -206.000 -199.000
Driftsresultat 684.000 920.000 485.000 504.000 472.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 686.000 921.000 486.000 505.000 474.000
Skattekostnad -153.000 -214.000 -117.000 -126.000 -128.000
Årsresultat 533.000 707.000 369.000 379.000 346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 785.000 1.033.000 560.000 573.000 537.000
Sum eiendeler 785.000 1.033.000 560.000 573.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 11.000 4.000 5.000 6.000
Sum egenkapital 34.000 41.000 34.000 35.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 751.000 992.000 526.000 538.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 1.033.000 560.000 573.000 537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 932.000 1.161.000 708.000 710.000 671.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 932.000 1.161.000 708.000 710.000 671.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.000 -11.000 -7.000 -11.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -230.000 -216.000 -195.000 -196.000
Driftskostnader -248.000 -241.000 -223.000 -206.000 -199.000
Driftsresultat 684.000 920.000 485.000 504.000 472.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -700.000 -370.000 -380.000 -350.000
Årsresultat 533.000 707.000 369.000 379.000 346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 112.000 30.000 29.000 32.000 25.000
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 673.000 1.003.000 531.000 541.000 509.000
Sum omløpsmidler 785.000 1.033.000 560.000 573.000 537.000
Sum eiendeler 785.000 1.033.000 560.000 573.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 11.000 4.000 5.000 6.000
Sum egenkapital 34.000 41.000 34.000 35.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 10.000 7.000 9.000 10.000
Betalbar skatt 153.000 214.000 117.000 126.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 60.000 22.000 23.000 13.000
Utbytte 0 -700.000 -370.000 -380.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 8.000 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 751.000 992.000 526.000 538.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 1.033.000 560.000 573.000 537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 41.000 34.000 35.000 36.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 4.3 4 6.1 6.1 6.7
Resultatgrad 73.4 79.2 68.5 7 70.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 22.1 24.2 15.5 15.4 13.9
Total kapitalrentabilitet 87.4 89.3 86.8 88.1 88.3
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex