Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst & Eiendomstjenester AS
Juridisk navn:  Takst & Eiendomstjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56360788
Skodvinsvegen 112 Skodvinsvegen 112 Fax: 56363711
5956 Hundvin 5956 Hundvin
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 978671721
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Regnskapsenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.5%
Resultat  
  
-44.06%
Egenkapital  
  
2666.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 894.000 946.000 837.000 1.221.000 1.097.000
Resultat: 240.000 429.000 -245.000 22.000 -126.000
Egenkapital: 249.000 9.000 -420.000 -175.000 -196.000
Regnskap for  Takst & Eiendomstjenester AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 894.000 946.000 837.000 1.221.000 1.097.000
Driftskostnader -653.000 -518.000 -1.095.000 -1.200.000 -1.224.000
Driftsresultat 240.000 428.000 -259.000 21.000 -127.000
Finansinntekter 0 1.000 13.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 13.000 0 1.000
Resultat før skatt 240.000 429.000 -245.000 22.000 -126.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 240.000 429.000 -245.000 22.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 202.000 0 0 1.000 13.000
Sum omløpsmidler 192.000 234.000 208.000 283.000 243.000
Sum eiendeler 394.000 234.000 208.000 284.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 -91.000 -520.000 -275.000 -296.000
Sum egenkapital 249.000 9.000 -420.000 -175.000 -196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 145.000 226.000 628.000 459.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 235.000 208.000 284.000 256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 894.000 946.000 837.000 1.221.000 1.097.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 894.000 946.000 837.000 1.221.000 1.097.000
Varekostnad -212.000 -27.000 -51.000 -38.000 -51.000
Lønninger -62.000 -190.000 -690.000 -772.000 -867.000
Avskrivning -29.000 0 -1.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -301.000 -353.000 -378.000 -294.000
Driftskostnader -653.000 -518.000 -1.095.000 -1.200.000 -1.224.000
Driftsresultat 240.000 428.000 -259.000 21.000 -127.000
Finansinntekter 0 1.000 13.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 13.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 240.000 429.000 -245.000 22.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 -7.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 202.000 0 0 1.000 20.000
Sum varige driftsmidler 202.000 0 0 1.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 202.000 0 0 1.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 102.000 150.000 62.000 66.000
Andre fordringer 0 0 0 27.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 132.000 58.000 193.000 146.000
Sum omløpsmidler 192.000 234.000 208.000 283.000 243.000
Sum eiendeler 394.000 234.000 208.000 284.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 -91.000 -520.000 -275.000 -296.000
Sum egenkapital 249.000 9.000 -420.000 -175.000 -196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 19.000 4.000 16.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 24.000 69.000 77.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 183.000 555.000 366.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 226.000 628.000 459.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 235.000 208.000 284.000 256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 8.000 -420.000 -176.000 -209.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.3 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.3 0.7 0.6
Soliditet 63.2 3.8 -201.9 -61.6 -76.6
Resultatgrad 26.8 45.2 -30.9 1.7 -11.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 25.1 -1.5 -2.6 -2.3
Total kapitalrentabilitet 60.9 182.6 -118.3 7.4 -49.2
Signatur
05.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2012
PROKURA HVER FOR SEG
RIGMOR BOLSTAD VEDAA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex