Takst & Eiendomsrådgivning As
Juridisk navn:  Takst & Eiendomsrådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sislevegen 1 Sislevegen 1 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 913437195
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/24/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wøllo Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.99%
Resultat  
  
-186.67%
Egenkapital  
  
-30.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.433.000 1.352.000 1.110.000 977.000 1.101.000
Resultat: -13.000 15.000 56.000 90.000 92.000
Egenkapital: 29.000 42.000 31.000 43.000 56.000
Regnskap for  Takst & Eiendomsrådgivning As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.433.000 1.352.000 1.110.000 977.000 1.101.000
Driftskostnader -1.446.000 -1.337.000 -1.055.000 -888.000 -1.011.000
Driftsresultat -13.000 14.000 55.000 88.000 90.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -13.000 15.000 56.000 90.000 92.000
Skattekostnad 0 -3.000 -13.000 -22.000 -22.000
Årsresultat -13.000 11.000 42.000 67.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 154.000 133.000 175.000 308.000 168.000
Sum eiendeler 163.000 142.000 175.000 308.000 168.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 19.000 8.000 20.000 33.000
Sum egenkapital 29.000 42.000 31.000 43.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 99.000 144.000 264.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 141.000 175.000 307.000 168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.404.000 1.412.000 1.049.000 980.000 1.114.000
Andre inntekter 29.000 -61.000 61.000 -4.000 -13.000
Driftsinntekter 1.433.000 1.352.000 1.110.000 977.000 1.101.000
Varekostnad -238.000 -210.000 -125.000 -75.000 -123.000
Lønninger -895.000 -840.000 -740.000 -608.000 -599.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -287.000 -190.000 -205.000 -289.000
Driftskostnader -1.446.000 -1.337.000 -1.055.000 -888.000 -1.011.000
Driftsresultat -13.000 14.000 55.000 88.000 90.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -55.000 -80.000 -30.000
Årsresultat -13.000 11.000 42.000 67.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 7.000 80.000 110.000 24.000
Andre fordringer 56.000 41.000 58.000 13.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 84.000 37.000 185.000 142.000
Sum omløpsmidler 154.000 133.000 175.000 308.000 168.000
Sum eiendeler 163.000 142.000 175.000 308.000 168.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 19.000 8.000 20.000 33.000
Sum egenkapital 29.000 42.000 31.000 43.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000 6.000 66.000 0
Betalbar skatt 0 3.000 13.000 22.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 127.000 90.000 70.000 96.000 43.000
Utbytte 0 0 -55.000 -80.000 -30.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 18.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 99.000 144.000 264.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 141.000 175.000 307.000 168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 34.000 31.000 44.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.6
Soliditet 17.9 29.8 17.7 1 33.3
Resultatgrad -0.9 1 5 9 8.2
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 4.6 2.4 4.6 6.1 2.0
Total kapitalrentabilitet 9.9 32.6 2 54.2
Signatur
08.04.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex