Takst & Bygningskontroll As
Juridisk navn:  Takst & Bygningskontroll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41932720
Hellekroken 31 Hellekroken 31 Fax:
1434 Ås 1434 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 997987098
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ski Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.11%
Resultat  
  
-35.71%
Egenkapital  
  
31.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 522.000 697.000 658.000 349.000 628.000
Resultat: 180.000 280.000 -45.000 80.000 157.000
Egenkapital: 578.000 439.000 215.000 260.000 201.000
Regnskap for  Takst & Bygningskontroll As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 522.000 697.000 658.000 349.000 628.000
Driftskostnader -341.000 -418.000 -703.000 -269.000 -472.000
Driftsresultat 180.000 280.000 -45.000 80.000 157.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 180.000 280.000 -45.000 80.000 157.000
Skattekostnad -41.000 -57.000 0 -22.000 -42.000
Årsresultat 139.000 224.000 -45.000 58.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.000 15.000 19.000 20.000 16.000
Sum omløpsmidler 434.000 539.000 835.000 318.000 317.000
Sum eiendeler 655.000 554.000 854.000 338.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 409.000 185.000 230.000 171.000
Sum egenkapital 578.000 439.000 215.000 260.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 115.000 639.000 78.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 655.000 554.000 854.000 338.000 333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 522.000 697.000 658.000 349.000 628.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 522.000 697.000 658.000 349.000 628.000
Varekostnad -10.000 -33.000 -3.000 -56.000 -252.000
Lønninger -95.000 -192.000 -511.000 0 -64.000
Avskrivning -67.000 -4.000 -5.000 -10.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -189.000 -184.000 -203.000 -154.000
Driftskostnader -341.000 -418.000 -703.000 -269.000 -472.000
Driftsresultat 180.000 280.000 -45.000 80.000 157.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 139.000 224.000 -45.000 58.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 221.000 15.000 19.000 20.000 16.000
Sum varige driftsmidler 221.000 15.000 19.000 20.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 221.000 15.000 19.000 20.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48.000 69.000 36.000 6.000 44.000
Andre fordringer 40.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 345.000 470.000 798.000 312.000 274.000
Sum omløpsmidler 434.000 539.000 835.000 318.000 317.000
Sum eiendeler 655.000 554.000 854.000 338.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 409.000 185.000 230.000 171.000
Sum egenkapital 578.000 439.000 215.000 260.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 14.000 10.000 25.000 6.000 0
Betalbar skatt 41.000 57.000 0 23.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 26.000 316.000 38.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 23.000 298.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 115.000 639.000 78.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 655.000 554.000 854.000 338.000 333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 357.000 424.000 196.000 240.000 186.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.7 1.3 4.1 2.4
Likviditetsgrad 2 5.6 4.7 1.3 4.1 2.5
Soliditet 88.2 79.2 25.2 76.9 60.4
Resultatgrad 34.5 40.2 -6.8 22.9 25.0
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.1 0.3 3 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 27.5 50.7 -5.2 23.7 47.1
Signatur
21.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex