Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Takst & Byggmester Eriksen As
Juridisk navn:  Takst & Byggmester Eriksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sundøyhagen 62 Sundøyhagen 62 Fax:
5216 Lepsøy 5216 Lepsøy
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 818768052
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/13/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
361.3%
Resultat  
  
1486.67%
Egenkapital  
  
6450%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.408.000 522.000
Resultat: 832.000 -60.000
Egenkapital: 635.000 -10.000
Regnskap for  Takst & Byggmester Eriksen As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.408.000 522.000
Driftskostnader -1.566.000 -583.000
Driftsresultat 843.000 -60.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 0
Finans -11.000 0
Resultat før skatt 832.000 -60.000
Skattekostnad -187.000 0
Årsresultat 645.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 438.000 0
Sum omløpsmidler 849.000 140.000
Sum eiendeler 1.287.000 140.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 -60.000
Sum egenkapital 635.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 198.000 0
Sum kortsiktig gjeld 454.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.408.000 522.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.408.000 522.000
Varekostnad -421.000 -108.000
Lønninger -642.000 -307.000
Avskrivning -48.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -455.000 -168.000
Driftskostnader -1.566.000 -583.000
Driftsresultat 843.000 -60.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -11.000 0
Finans -11.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 645.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 423.000 0
Sum varige driftsmidler 423.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0
Sum anleggsmidler 438.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 407.000 17.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 442.000 123.000
Sum omløpsmidler 849.000 140.000
Sum eiendeler 1.287.000 140.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 -60.000
Sum egenkapital 635.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 198.000 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000
Betalbar skatt 170.000 0
Skyldig offentlige avgifter 229.000 76.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 454.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 395.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.9 0.9
Soliditet 49.3 -7.1
Resultatgrad 3 -11.5
Rentedekningsgrad 76.6
Gjeldsgrad 1
Total kapitalrentabilitet 65.5 -42.9
Signatur
03.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
PROKURA
ERIKSEN SVANHILD GARVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex