Takst & Byggkontroll As
Juridisk navn:  Takst & Byggkontroll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kløvervegen 15 Kløvervegen 15 Fax:
9016 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 821130972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/6/2018 3
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspartneren Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11400%
Egenkapital  
  
737.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.349.000 0
Resultat: 452.000 -4.000
Egenkapital: 134.000 16.000
Regnskap for  Takst & Byggkontroll As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.349.000 0
Driftskostnader -897.000 -4.000
Driftsresultat 452.000 -4.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 452.000 -4.000
Skattekostnad -96.000 0
Årsresultat 356.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 687.000 26.000
Sum eiendeler 687.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 -4.000
Sum egenkapital 134.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 553.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.349.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.349.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -709.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -4.000
Driftskostnader -897.000 -4.000
Driftsresultat 452.000 -4.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -238.000 0
Årsresultat 356.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 164.000 0
Andre fordringer 4.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 282.000 26.000
Sum omløpsmidler 687.000 26.000
Sum eiendeler 687.000 26.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 -4.000
Sum egenkapital 134.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 11.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 16.000 0
Betalbar skatt 96.000 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 0
Utbytte -238.000 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 0
Sum kortsiktig gjeld 553.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 2.4
Soliditet 19.5 59.3
Resultatgrad 33.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 65.7 -14.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex