Takst & Byggkonsulent AS
Juridisk navn:  Takst & Byggkonsulent AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32885070
Grubegata 39 Grubegata 39 Fax: 32883300
3031 Drammen 3031 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 981046641
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/28/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Account Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
145.9%
Resultat  
  
265.22%
Egenkapital  
  
20.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 150.000 61.000 13.000 104.000 234.000
Resultat: 84.000 23.000 -24.000 -48.000 -101.000
Egenkapital: -333.000 -417.000 -440.000 -416.000 -368.000
Regnskap for  Takst & Byggkonsulent AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 150.000 61.000 13.000 104.000 234.000
Driftskostnader -65.000 -39.000 -36.000 -152.000 -336.000
Driftsresultat 84.000 23.000 -24.000 -48.000 -101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 84.000 23.000 -24.000 -48.000 -101.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 23.000 -24.000 -48.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 192.000 111.000 153.000 273.000 383.000
Sum eiendeler 192.000 111.000 153.000 273.000 383.000
Sum opptjent egenkapital -433.000 -517.000 -540.000 -516.000 -468.000
Sum egenkapital -333.000 -417.000 -440.000 -416.000 -368.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 525.000 528.000 593.000 690.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 111.000 153.000 274.000 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 49.000 13.000 104.000 234.000
Andre inntekter 0 12.000 0 0 0
Driftsinntekter 150.000 61.000 13.000 104.000 234.000
Varekostnad -40.000 0 0 -6.000 -80.000
Lønninger 0 21.000 131.000 -140.000 -190.000
Avskrivning 0 0 0 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -60.000 -167.000 -6.000 -53.000
Driftskostnader -65.000 -39.000 -36.000 -152.000 -336.000
Driftsresultat 84.000 23.000 -24.000 -48.000 -101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 23.000 -24.000 -48.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 91.000 102.000 146.000 255.000 347.000
Andre fordringer -21.000 2.000 0 13.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 7.000 8.000 5.000 22.000
Sum omløpsmidler 192.000 111.000 153.000 273.000 383.000
Sum eiendeler 192.000 111.000 153.000 273.000 383.000
Sum opptjent egenkapital -433.000 -517.000 -540.000 -516.000 -468.000
Sum egenkapital -333.000 -417.000 -440.000 -416.000 -368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 37.000 41.000 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -39.000 27.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 488.000 491.000 591.000 663.000 691.000
Sum kortsiktig gjeld 525.000 528.000 593.000 690.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 111.000 153.000 274.000 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -333.000 -417.000 -440.000 -417.000 -367.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.6
Soliditet -173.4 -375.7 -287.6 -151.8 -96.3
Resultatgrad 5 37.7 -184.6 -46.2 -43.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.3 -1.3 -1.7 -2.0
Total kapitalrentabilitet 43.8 20.7 -15.7 -17.5 -26.4
Signatur
30.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex