Takst & Bolighjelp As
Juridisk navn:  Takst & Bolighjelp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åskanten 20 Åskanten 20 Fax:
1570 Dilling 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 921130597
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/6/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap-Finans Eide
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 319.000
Resultat: 207.000
Egenkapital: 190.000
Regnskap for  Takst & Bolighjelp As
Resultat 2018
Driftsinntekter 319.000
Driftskostnader -112.000
Driftsresultat 207.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 207.000
Skattekostnad -48.000
Årsresultat 160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 191.000
Sum omløpsmidler 120.000
Sum eiendeler 311.000
Sum opptjent egenkapital 160.000
Sum egenkapital 190.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 319.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 319.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.000
Avskrivning -46.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -65.000
Driftskostnader -112.000
Driftsresultat 207.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 191.000
Sum varige driftsmidler 191.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 191.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 33.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 87.000
Sum omløpsmidler 120.000
Sum eiendeler 311.000
Sum opptjent egenkapital 160.000
Sum egenkapital 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 47.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 60.9
Resultatgrad 64.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 66.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex